Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оқытушы жетекшілігімен өтетін студенттердің өздік жұмысы (СОӨЖ) аясында өтетін сабақтар тақырыбы

Читайте также:
  1. Дәріс тақырыбы 10: Найзағайдың әсерінен болатын өрт жарылыс қауіпсіздігі.
  2. Дәрістің тақырыбы: Ғимараттар мен үймереттің өрт тұрақтылығын арттыру.
  3. Дәрістің тақырыбы: Өндіріс технологиясындағы өртке қарсы шаралар.
  4. Дәрістің тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі бойынша ғимараттар мен үймереттерді топтау.
  5. Дәрістің тақырыбы: Өрт қауіпсіздігі негіздері.
  6. Дәрістің тақырыбы: Өрт қауіпсіздігін сипаттайтын көрсеткіштері.
  7. Дәрістің тақырыбы: Өрт қорғанысы ұйымдары және мекемелердегі өрт техникалық құрамы.
Тапсырма Өткізу түрі Әдістемелік ұсыныс Ұсынылатын әдебиеттер
Кристалдық құрылымдағы бұрамалануды классификациялау. Макрокернеу, оларды анықтау әдістері. Талқылап есеп беру Макрокернеу, оларды анықтау әдістерімен танысу қос. [1]: 163 – 165 [6]: 12 – 87
  Дифракциялық максимумдардың еніне әсер ететін факторлар. Нәзік құрылымның сипаттамасын анықтау үшін аппроксимация әдісі. Талқылау және есеп беру Нәзік құрылымның сипаттамасын анықтау үшін аппроксимация әдісімен танысу Нег7[1]: 164 - 167 [6]: 12 – 87
Микробұрмалануды және КШО анықтау үшін моменттер және РЗПГТ әдістері. Дислокацияның тығыздығы мен таралу сипатын рентгенографиялық анықтау. Талқылау және есеп беру Дислокацияның тығыздығы мен таралу сипатын рентгенографиялық анықтауымен танысу [1]: 167 – 168 [6]: 12 – 87
Рентгендік топография әдістері (микрорентгенография). Талқылау және есеп беру Рентгендік топография әдістерімен танысу [1]: 169 – 178 [6]: 12 – 87
Қайту және полигонизация процестерін зерттеу. Талқылау және есеп беру Қайту және полигонизация процестерін зерттеумен танысу [1]: 179 – 187 [6]: 12 – 87
Нейтронография. Нейтрондардың затпен әсерле суінің ерекшелік тері. Нейтронографтың құрылысы. Нейтронографияны қолдану аймағы. Талқылау және есеп беру Нейтронографияны қолдану аймағымен танысу [1]: 188 – 190 [6]: 12 – 87
Электронография. Нейтрондардың затпен әсерлесуінің ерекшеліктері. Электронографтың құрылысы. Талқылау және есеп беру Электронографтың құрылысымен танысу [1]: 191 – 195 [6]: 12 – 87
Монокристалдар мен поликристалдардың электрнограммасы, оларды есептеу. Электронографиялық зерттеулерді қолдану. Зарядталған бөлшектер зат арқылы өткенде пайда болатын бағытталған эффектілер. Каналдау құбылысы. Талқылау және есеп беру Каналдау құбылысымен танысу [1]: 196 – 199 [6]: 12 – 87
Көлеңкелер эффектісі. Көлеңкелер эффектісі мен каналдауды металдар мен қорытпалардың құрылысын зерттеу үшін қолдану. Талқылап есеп беру Көлеңкелер эффектісі.мен танысу [1]: 200 – 202 [6]: 12 – 87
Микрорентген. Спектральдық талдау, оны қолдану. Оже-электрондық спектроскопия. Оже-эффектінің механизмі және спектрлердің сипаттамасы. Талқылау және есеп беру Оже-эффектінің механизмі және спектрлердің сипаттамасымен танысу [1]: 203 – 205 [6]: 12 – 87
Оже-электрондар спектрометрінің құрылысы. Оже-электрондық спектроскопия әдісін қолдану. Талқылау және есеп беру Оже-электрондар спектрометрінің құрылысымен танысу [1]: 206 – 207 [6]: 12 – 87
Екінші реттік иондардың масс-спектрометриясы және иондық микроталдау. Екінші реттік иондар масс-спектрометр әдісін қолдану. Талқылау және есеп беру Екінші реттік иондар масс-спектрометр әдісімен танысу [1]: 208 – 209 [6]: 12 – 87
Рентгенэлектрондық (фотоэлектрондық) спектроскопия. Әдістің мәні. Рентгенэлектроспектрометрдің құрылысы. Рентгенэлектрондық спектроскопия әдісімен шешілетін есептер. Талқылап есеп беру Рентгенэлектрондық спектроскопия әдісімен танысу [1]: 210 – 211 [6]: 12 – 87
Зерттеудің резонанстық әдістері. Ядролық гамма-резонанс. Мёссбауэр эффектісінің мәні. Спектрді түсірудің әдісі. Талқылау және есеп беру Спектрді түсірудің әдісімен танысу [1]: 212 – 213 [6]: 12 – 87
Ядролық магниттік резонанс, оның пайда болу шарттары және қолданылуы. Электрондық парамагнитік резонанс құбылысының мәні, оның негізгі параметрлері, қолданылуы Талқылап есеп беру Ядролық магниттік резонанс, оның пайда болу шарттарымен танысу [1]: 214 – 215 [6]: 12 – 87

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Рентген құрылымдық талдаудың әдістері | Дәріс №7. Спектрлік әдістер | Дәріс №9. Масс – спектрлік талдау | Дәріс №10. Резонансты әдістер | Мөлдірлі электронды микроскоп және растрлы электронды микроскоп. | Дәріс №12. Сканирлеуші зонтты микроскоп. | Дәріс №13. Материалдардың механикалық қасиеттерін анықтаудың тәсілдері | Дәріс №14. Механикалық қасиетті статикалық сынау | Дәріс №15. Механикалық қасиетті динамикалық сынау | Зертханалық сабақтардың жоспары |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бақылау сұрақтары| Зіндік бақылау үшін тестілік тапсырмалар

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.062 сек.)