Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень

Читайте также:
  1. III. Концентрация производства и монополии в России
  2. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
  3. Алло, Центральная!?
  4. Б) бывшими социалистическими странами Центральной и Восточной Европы
  5. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів
  6. Выбор меры центральной тенденции
  7. Высокая плотность и питая концентрация пигмента

 

1. Припустимо, що , тоді і . Отже , тобто прискорення будь-якої точки В плоскої фігури направлене від точки В до миттєвого центра прискорень Q і за модулем дорівнює:

. (21.18)

Миттєвий центр прискорень у цьому випадку можна знайти як точку перетину прямих, по яких направлені прискорення двох точок плоскої фігури (рис. 21.10).

2. Припустимо, що , тоді і . Отже , тобто прискорення будь-якої точки В плоскої фігури направлене по перпендикуляру до відрізка ВQ, що з'єднує точку В з миттєвим центром прискорень, і за модулем дорівнює:

. (21.19)

Миттєвий центр прискорень Q у цьому випадку можна знайти як точку перетину перпендикулярів, проведених з двох точок плоскої фігури до прискорень цих точок відповідно (рис. 21.11).

У загальному випадку плоскопаралельного руху твердого тіла миттєвий центр швидкостей і миттєвий центр прискорень не співпадають. Швидкості точок тіла такі, ніби тіло обертається навколо осі, що проходить через миттєвий центр швидкостей; прискорення ж такі, ніби тіло обертається навколо осі, що проходить через миттєвий центр прискорень.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Рівняння обертального руху | Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання | Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера | Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Миттєвий центр прискорень плоскої фігури| Методичні вказівки до розв'язання задач

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.039 сек.)