Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Миттєвий центр прискорень плоскої фігури

Читайте также:
  1. D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки
  2. III. Концентрация производства и монополии в России
  3. А пока – все же сконцентрируюсь на истории создания половинок, их значении и истории их возникновения..
  4. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
  5. Автор и ведущий тренинга: Михаил Воронков, бизнес-тренер, консультант по управлению, партнер консалтинговой компании «КАМА-Центр», руководитель HR-проектов ОАО «ЭР-Телеком».
  6. Алло, Центральная!?
  7. Антична філософія: космоцентризм

Точка плоскої фігури, що рухається у своїй площині, абсолютне прискорення якої в кожний момент часу дорівнює нулю, називається миттєвим центром прискорень. Якщо в даний момент часу задані прискорення будь-якої точки А плоскої фігури за модулем і напрямом, кутова швидкість і кутове прискорення плоскої фігури, то положення миттєвого центра прискорень Q визначається так:

1) проведемо з точки А пряму АN (рис. 21.8) під кутом до вектора , відлічуючи цей кут від вектора у бік обертання плоскої фігури, якщо обертання є прискореним, і проти обертання, якщо воно є сповільненим;

2) на прямій АN відкладемо відрізок:

. (21.15)

 

Точка Q є миттєвим центром прискорень.

При русі плоскої фігури положення її миттєвого центра прискорень постійно змінюється. Кожному моменту часу відповідає своє положення миттєвого центра прискорень Q.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки | Рівняння обертального руху | Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання | Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера | Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса| Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)