Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. III. Концентрация производства и монополии в России
  3. А.2.1.1. Надання пацієнтові положення Фаулера (виконує один медичний працівник).
  4. А.2.1.1. Повернення пацієнта за допомогою підкладної пелюшки і надання положення на боці (виконується вдвох).
  5. А.2.1.11. Переміщення пацієнта із положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на крісло-каталку, яке має нерухому підставку для ніг (виконується вдвох, пацієнт може допомагати).
  6. А.2.1.14. Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує один медичний працівник).
  7. А.2.1.2. Надання пацієнтові з геміплегією положення Фаулера (виконує один медичний працівник).

 

1. Швидкості і двох точок А і В паралельні, при цьому лінія АВ не перпендикулярна до напрямків і (рис. 21.4). З теореми про проекції швидкостей двох точок плоскої фігури на пряму, яка з'єднує ці точки, витікає, що . Але , тому . Отже, у цьому випадку в даний момент часу швидкості повинні дорівнювати і за модулем, і за напрямком.

 

 

 

 

 

Такий стан руху плоскої фігури називають миттєво-поступальним рухом. У цьому випадку миттєвий центр швидкостей знаходиться на нескінченно великій відстані, кутова швидкість плоскої фігури в такий момент часу дорівнює нулю та обертання плоскої фігури відсутнє.

 

2. Швидкості і двох точок А і В плоскої фігури паралельні одна одній і ці точки лежать на одному перпендикулярі до даних швидкостей (рис. 21.5 а).Для знаходження миттєвого центра швидкостей проводимо одну півпряму через точки А і В, а іншу – через кінці векторів і тобто через точки D і Е (рис. 21.5 а ). Точка С перетину цих півпрямих є миттєвим центром швидкостей.

Якщо швидкості точок А і В паралельні та мають протилежні напрямки, з'єднуємо точки А і В, а також кінці векторів і (точки D і Е на рис. 21.5 б).

Точка С перетину півпрямих АВ та і є миттєвим центром швидкостей.

 

3. Слід звернути увагу на те, що в практичних задачах часто зустрічається випадок, коли плоска фігура рухається так,

 

 

що її контур котиться без ковзання по деякій нерухомій кривій NN (рис. 21.6).

 

 

 

У цьому випадку точка дотику Р контуру плоскої фігури з кривою NN має в даний момент часу швидкість , бо точки дотику контуру плоскої фігури та кривої NN при відсутності ковзання мають однакові швидкості та в той же час крива NN нерухома.

Звідси робимо висновок, що точка дотику Р контуру плоскої фігури з нерухомою кривою NN є миттєвим центром швидкостей плоскої фігури.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки | Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки | Рівняння обертального руху | Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання | Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера | Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей| Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.035 сек.)