Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівняння руху плоскої фігури

Читайте также:
  1. Аналіз основного рівняння молотильного барабана
  2. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням
  3. Миттєвий центр прискорень плоскої фігури
  4. Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури
  5. Порівняння країн за індексом сталого розвитку
  6. Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса
  7. Рівняння обертального руху

Нехай плоска фігура S рухається в площині рисунка, у якій вибрана нерухома система координат .

Пов'яжемо незмінно з рухомою плоскою фігурою S систему координат Рху з початком координат у будь-якій фіксованій точці Р цієї фігури. Точку Р називають полюсом. Кут - це кут між осями Рх та . За параметри, що визначають положення фігури, виберемо три величини: дві координати , полюса та кут (рис. 21.1).

Три рівняння,

, (21.1)

визначають закон руху фігури відносно системи координат і називаються рівняннями плоского руху твердого тіла.

Координати і будь-якої точки М плоскої фігури пов'язані з координатами х і у тієї ж самої точки М відомими з аналітичної геометрії формулами перетворення:

(21.2)

 

 

При русі фігури S координати х і у точки М залишаються сталими. Рівняння (21.1) і (21.2) визначають закон руху точки М на площині . Якщо з рівнянь (21.2) виключити час t, то одержимо рівняння траєкторії точки М (х, у) на нерухомій площині .

У векторній формі рівняння (21.2) набувають вигляду:

(21.3)

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху | В криволінійних координатах | Методика розв'язування задач кінематики точки | Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки | Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки | Рівняння обертального руху | Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання | Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла| Поле швидкостей

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)