Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рухомі та нерухомі аксоїди

При сферичному русі твердого тіла положення миттєвої осі змінюється. Ця вісь у різні моменти часу займає різні положення як у нерухомій системі відліку , так і в рухомій системі відліку Охуz, незмінно пов'язаній з тілом, що рухається навколо нерухомої точки. Геометричне місце положень миттєвих осей обертання відносно нерухомої системи відліку являє собою конічну поверхню з вершиною в нерухомій точці.

 

Геометричне місце положень миттєвих осей обертання відносно рухомої системи відліку також являє собою конічну поверхню з вершиною в нерухомій точці. Ці поверхні називають аксоїдами відповідно нерухомим і рухомим.

Рухомий і нерухомий аксоїди утворюються переміщенням однієї прямої – миттєвої осі обертання ОР. Отже, у кожний момент часу вони торкаються один одного вздовж загальної твірної ОР (див. рис. 22.2). Швидкості точок прямої ОР дорівнюють нулю. А тому при сферичному русі рухомий аксоїд котиться без ковзання по нерухомому аксоїду.

Принципові значення цих висновків полягають у тому, що сферичний рух тіла можна здійснити, якщо котити без ковзання рухомий аксоїд, незмінно пов'язаний з рухомим тілом, так, щоб у кожний момент часу кутова швидкість цього кочення була такою, яка дорівнює кутовій швидкості дійсного руху тіла.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теорема Ейлера-Даламбера| Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)