Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нерухома та рухома центроїди

Теорема про центр повороту для скінченного переміщення плоскої фігури. Теорема називається також теоремою Бернуллі-Шаля.

Ця теорема формулюється так: будь-яке непоступальне переміщення плоскої фігури в її площині можна здійснити одним поворотом навколо деякої точки, що називається центром скінченного обертання.

Для знаходження положення центра скінченного повороту потрібно розглянути два положення відрізка АВ, що з'єднує дві точки плоскої фігури, у два різних моменти часу, наприклад, положення АВ і А 1 В 1 (рис. 21.14).

З'єднуємо точки А і А 1, В і В 1, та розділимо одержані відрізки навпіл. З середин відрізків АА 1 і ВВ 1 ставимо перпендикуляри та продовжуємо їх до перетину в точці С.

 

 

Граничним положенням центра повороту при наближенні часу переміщення плоскої фігури до нуля є точка нерухомої площини, з якою в даний момент часу співпадає миттєвий центр швидкостей плоскої фігури.

Геометричне місце миттєвих центрів швидкостей, відмічених на нерухомій площині, називається нерухомою центроїдою.

Геометричне місце миттєвих центрів швидкостей, відмічених на площині, жорстко пов'язаній з фігурою, називається рухомою центроїдою.

При русі плоскої фігури в її площині справедлива теорема Пуансо: при дійсному русі плоскої фігури рухома центроїда котиться без ковзання по нерухомій центроїді.

 

Вказівка. Для закріплення матеріалу § 21 необхідно розв’язати задачі із збірника: Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике.– М.: Наука, 1981 (або 1986):

1) №№ 15.1; 15.2; 16.2; 16.10; 17.2; 18.2; 18.11;

2) №№ 15.3; 15.6; 16.18; 16.31; 17.5; 18.13; 18.22;

3) №№ 15.7; 15.9; 16.39; 16.40; 17.8; 18.29; 18.40.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 212 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера | Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури | Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні вказівки до розв'язання задач| Рівняння сферичного руху твердого тіла

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)