Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Миттєва гвинтова вісь і миттєвий гвинтовий рух

Читайте также:
  1. Миттєвий центр прискорень плоскої фігури

Нехай рух вільного тіла такий, що швидкість полюса Р дорівнює , миттєва кутова швидкість і миттєве кутове прискорення відповідно дорівнюють і (рис. 23.2).

Проведемо через полюс Р площину П 1, перпендикулярну до вектора , і розкладемо вектор на складові: складова співпадає з напрямком , а складова перпендикулярна до . Вектор розташований у перетині площини П 1 з площиною П 2, проведеною через вектори і .

 

У площині П 1 проведемо перпендикуляр до площини П 2 і відкладемо на ньому від точки Р відрізок РА, який дорівнює:

(23.3)

 

Швидкість точки А дорівнює:

(23.4)

бо

.

Отже, точка А має лише швидкість , яка направлена вздовж лінії АL, що паралельна до вектора . Довільний рух вільного твердого тіла ми можемо уявити розкладеним на поступальний рух зі швидкістю , направлений уздовж осі L, і на обертальний рух навколо цієї осі з кутовою швидкістю . Сукупність поступального руху та обертального руху навколо осі L, паралельної до напрямку поступального руху, називається миттєво-гвинтовим рухом. Вісь, навколо якої тіло в даний момент часу обертається та паралельно до якої воно переміщується поступально, називається миттєвою гвинтовою віссю.

Таким чином, довільний рух вільного твердого тіла можна розглядати як миттєво-гвинтовий рух навколо миттєвої гвинтової осі.

При русі вільного твердого тіла миттєва гвинтова вісь змінює своє положення як у нерухомій, так і в рухомій системах координат.

Геометричне місце миттєвих гвинтових осей, віднесене до рухомого тіла, є рухомим аксоїдом. Геометричне місце миттєвих гвинтових осей, віднесене до нерухомої системи координат, являє собою нерухомий аксоїд. Ці аксоїди в кожний момент руху тіла торкаються один одного по спільній твірній, яка є в даний момент часу миттєвою гвинтовою віссю.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 195 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла | Теорема Ейлера-Даламбера | Рухомі та нерухомі аксоїди | Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рівняння руху вільного твердого тіла| Твердого тіла

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)