Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Твердого тіла

Читайте также:
  1. Вращательное движение твердого тела
  2. Вращательное движение твердого тела
  3. Вращательное движение твердого тела
  4. Движение свободного твердого тела (обобщение метода полюса)
  5. Кинематика твердого тела
  6. Кинематика твердого тела
  7. Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла

Сукупність двох одночасних поступальних рухів зводиться до миттєвого поступального руху. Швидкість цього складного поступального руху дорівнює геометричній сумі швидкостей відносного та переносного рухів.

Нехай - швидкість поступального руху в системі відліку Охуz.Ця система у свою чергу рухається поступально зі швидкістю відносно нерухомої системи (рис. 24.1).

 

 

Відносний рух – поступальний, а тому: .

Переносні швидкості всіх точок також рівні між собою, оскільки переносний рух є поступальним, а отже, .

Абсолютна швидкість довільної точки М, згідно з теоремою про складання швидкостей, визначається рівнянням:

(24.1)

Якщо тіло бере участь у n одночасних поступальних рухах із швидкостями то складний рух є поступальним, а швидкість будь-якої точки дорівнює:

. (24.2)

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 291 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла | Теорема Ейлера-Даламбера | Рухомі та нерухомі аксоїди | Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі | Рівняння руху вільного твердого тіла |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Миттєва гвинтова вісь і миттєвий гвинтовий рух| Теорема про складання обертань твердого тіла навколо осей, що перетинаються

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.058 сек.)