Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 173Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Автомашиною панчішної фабрики перевозився вантаж, що належить прядильному цеху фабрики “Червона нитка”. На шляху прямування на автомашині виникла пожежа, в результаті чого вантаж був пошкоджений. Фабрика подала позов до перевізника про стягнення збитків. В господарському суді відповідач проти позову заперечував, оскільки, на його думку, обставини та причини пожежі на день розгляду справи невідомі, вину перевізника в пошкодженні вантажу слід вважати недоказаною.

При цьому панчішна фабрика вказала, що Статут автомобільного транспорту передбачає випадки, коли перевізник звільняється від відповідальності за пошкодження вантажу. По даній справі, для того, щоб покласти відповідальність на панчішну фабрику, необхідно установити, що пошкодження вантажу виникло за причин, що вказані у Статуті.

Чи обґрунтовані заперечення панчішної фабрики? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про послуг. Знати види цих договорів. Знати особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 

нормативні акти та Література:

Міжнародний документ вiд 19.12.1996 Договір про надання позики (Проект розвитку житлово-комунального господарства) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 грудня 1996 року

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг вiд 28.05.1988

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу ратифіковано 08.04.99 N 581-XIV

МБРР, МОН України, Мінфін України Кредитна угода (Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Агентський договір між Міністерством освіти і науки України та Директоратом програм розвитку освіти. Договір про безповоротну передачу коштів між Міністерством освіти і науки України і Директоратом програм розвитку освіти вiд 05.09.2005

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Кодекс законів про адміністративні правопорушення

Кримінальний кодекс

Водний кодекс

Митний кодекс

Закон України «Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування» вiд 21.05.1999 № 700-XIV

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 1058-IV

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» вiд 26.06.1997 № 400/97-ВР

Закон України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» вiд 26.06.1997 № 402/97-ВР

Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР(останні зміни внесені 31.05.2007 № 1110-V)

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців» вiд 29.11.2001 № 2857-III

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» вiд 22.02.2001 № 2272-III

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» вiд 18.01.2001 № 2240-III

Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» вiд 11.01.2001 № 2213-III

Закон України Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР

Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 01.07.2004 № 1961-IV

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» вiд 19.06.2003 № 979-IV

Закон України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" від 07.03.2002

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV

Закону України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. N 898-IV

Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. N 889-IV

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 2001, № 5-6 (останні зміни 22.12.2006 року N 532-V)

Постанова Кабінет Міністрів України Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву від 12.04.2002 № 532

30. Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження обсягів квот на 2007 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин вiд 18.07.2007 № 935

Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку передачі на постійне зберігання до музеїв державних нагород, якими відзначені підприємства, об'єднання, установи, організації, військові частини вiд 01.08.2007 № 982

Лист Міністерства фінансів України Щодо застосування податкового кредиту від 25.01.2007 р. N31-20030-05-18/1283

Розпорядження Держфінпослуг Про затвердження Порядку подання адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду вiд 25.12.2003 № 178

Наказ Держкомзем України вiд 29.12.2003 № 322 Про внесення змін до Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі

Розпорядження Держфінпослуг вiд 05.04.2007 № 7114 Про затвердження Порядку укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України

Розпорядження Держфінпослуг вiд 15.02.2007 № 6817 Про затвердження Положення про оприлюднення страховиками інформації щодо договорів страхування, укладених у системі недержавного пенсійного забезпечення

Розпорядження Держфінпослуг вiд 11.04.2006 № 5619

Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Розпорядження Держфінпослуг вiд 28.12.2004 № 3197 Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Наказ Мінтранс України Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг вiд 17.05.1999 № 260

Верховний Суд вiд 01.12.1997 Узагальнення практики вирішення судами спорів, що виникають із догов

Постанова Вищого господарського суду вiд 12.04.2005 № 31/360 Про зобов'язання виконати платіжне доручення

Постанова Вищий господарський суд вiд 31.03.2005 № 11/1"Д" Про визнання недійсним договору доручення

Постанова Вищого господарського суду. Справа вiд 01.06.2004 № 35/789-03 Про визнання недійсною додаткової угоди, розірвання договору, повернення отриманого при виконанні доручення

Постанова Вищого господарського суду. Справа вiд 27.05.2004 № 1/549-18/430 Про визнання недійсним договору доручення

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право Украни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья – договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002.

Зобов”язальне право / за ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

Договора о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2001. – с. 201 – 237

Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /ІІ частина/. -К.: Вентурі, 1996.

Витрянский В.В. Договор перевозки. – М., 2001.

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994

Підопригора 0.0. та інші. Цивільне право України. Правові основи підприємницької діяльності. -К.: Вентурі, 1994

Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 54.

Лівак П., Рогова О. Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 62.

Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 67.

Богославець В. Відповідальність за порушення умов договору про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Богуцький О. Права та обов’язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Волинець Т. Особливості прав та обов’язків пацієнта за договором про надання медичної допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

Богославець В. Особливості укладення договорів про надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Демчук А. Предмет на об’єкт договору зберігання на товарному складі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Княжицький М. Договір про надання послуг з трансляції (ретрансляції) телерадіопрограм (телерадіопередач) кабельним телебаченням // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Княжицький В. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Луцик М. Предмет договору транспортного експедирування // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Проценко В. Про можливість застосування умов делькредере в агентському договорі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Рєзнікова В. Співвідношення основних посередницьких договорів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

Ткалич М. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність № 8

Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств// Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

Мазуренко В. Правова характеристика ринку послуг поштового зв’язку // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

Мазуренко В. Проблеми державної економічної політики у сфері послуг поштового зв’язку//Підприємництво господарство і право.-2007.- № 2

Мазуренко В. Правові засоби регулювання ринку послуг поштового зв’язку в умовах його фактичної монополізації // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на коммунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

Майданник Р. Смирницький Ю. Довірче управління майном в праві України // Право України. – 1998.- № 4.–С.19.

Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. – 2000.- № 10.–С.113.

Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку / Л. Воробець // Право України. — 2002. — N 12. — С. 62-65.

Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

Василинчук В Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 7. – С.36.

Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності / А. Ковальчук // Право України. — 2003. — N 5. — С. 62-65.

Кредитування як банківська операція / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 2. — С. 52-56.

Правове забезпечення ролі кредиту в формуванні ринкової економіки України / Л. Оплачко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 61-64.

Значення нотаріальної процесуальної форми у врегулюванні кредитних відносин / С. Фурса // Право України. — 2001. — N 11. — С. 55-59.

Договір управління підприємством / С. Кривобок // Право України. — 2007. — N 3. — С. 47-51.

Договір страхування в системі цивільно-правових договорів / Н. Безсмертна // Право України. — 2004. — N 3. — С. 34-37.

Довгостроковий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом / Л. Свистун // Право України. — 2004. — N 7. — С. 62-64.

Правові питання зберігання автомобілів на автостоянках / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 12. — С. 72-74.

Договір на страхування автомобіля та його види / О. Степанов // Право України. — 1999. — N 11. — С. 68-70.

Поняття та особливості посередницьких договорів / В. Васильєва // Право України. — 2004. — N 12. — С. 42-44.

Горіславська І. Особливості правового регулювання страхування при здійсненні кредитних правовідносин сільськогосподарськими підприємствами // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Гринюк О. Динаміка договірних відносин з майнового страхування // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Кулик Д. Особливості виникнення правовідносин, заснованих на видачі розрахункового чека № 12

Приходько В. Послуга як правова категорія та характеризуюча ознака договору розшуку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Чапичадзе Я. Понятие и разновидности страхования ответственности в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

І. А. Безклубий Поняття розрахункових відносин \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №7.

І. А. Безклубий Правова природа договору банківського вкладу \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

І. А. Безклубий Про публічність договору банківського рахунка \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 3.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.017 сек.)