Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 30. Договори про надання послуг. Всього годин 22, у т.чЧитайте также:
  1. Адміністративна послуга
  2. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг
  3. Виконання робіт (послуг) із стандартизації
  4. ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ і послуг
  5. Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  6. Динаміка та структура світової торгівлі туристичними послугами Польщі
  7. Договори агрохімічного та меліоративного, а також виробничо-технічного сервісу суб’єктів аграрного підприємництва.

Всього годин 22, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 6, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 39-41 (2 години). Навчальні питання:

1. Визначить предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвіть види договорів про надання послуг.

2. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору перевезення. Форма договору перевезення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

3. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору транспортного експедирування. Форма договору транспортного експедирування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

4. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору зберігання. Форма договору зберігання, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

5. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору страхування. Форма договору страхування, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

6. Обов’язкове та добровільне страхування.

7. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору доручення. Форма договору доручення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

8. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору комісії. Форма договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

9. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договору управління майном. Форма договору управління майном, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

10. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.

11. Права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу.

12. Поняття, правова мета, юридична характеристика, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Форма договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін в цих договорах.

13. Особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

Додаткові питання:

32. Яка особливість договорів про надання послуг?

33. Які існують види послуг?

34. Хто може бути поклажодавцем за договором зберігання?

35. Поняття товарного складу.

36. Договір складського зберігання.

37. Зберігання речей, визначених родовими ознаками.

38. Зберігання речі у ломбарді.

39. Зберігання цінностей у банку.

40. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту.

41. Зберігання речей у гардеробі організації.

42. Зберігання речей пасажира під час його перевезення.

43. Зберігання речей у готелі.

44. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).

45. Зберігання автотранспортних засобів.

46. Договір охорони.

47. Які особливості зберігання на товарному складі?

48. Які документи видаються складом на підтвердження прийняття товарів?

49. Які особливості договору охорони?

50. Поняття та ознаки договору чартеру (фрахтування).

51. Перевезення у прямому змішаному сполученні.

52. Перевезення транспортом загального користування.

53. Відповідальність сторін за договором перевезення.

54. Елементи договору транспортного експедирування.

55. Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування.

56. Припинення договору транспортного експедирування.

57. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором транспортного експедирування.

58. Яка відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу?

59. Яка відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу?

60. Яка відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставляння пасажира до пункту призначення?

61. Яка відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу?

62. Яка відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти?

Теми для рефератів:

1. Особливості укладення договору факторингу.

2.Транспортне законодавство.

3. Особливості перевезень залізничним транспортом.

4. Особливості зберігання речей у ломбарді.

5. Особливості надання страхових послуг в Україні.

6. Агентський договір.

7. Особливості надання послуг поштового зв’язку.

8. Особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

9. Особливості надання споживчого кредиту в Україні.

10. Договори банківського вкладу і банківського рахунка.

11.Особливості укладання договору управління майном.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення терміну «послуга», а потім договору про надання послуг. Визначити предмет договору про надання послуг, умови його виконання. Назвати види договорів про надання послуг. Вказати на нормативні акти, що регулюють зазначені правовідносини.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення договору перевезення. Вказати правову мета договору. Дати юридичну характеристику договору. Розкрити істотні умови договору перевезення. Зазначити форму договору перевезення. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору транспортного експедирування. Вказати правову мету договору. Зазначити юридичну характеристику, істотні умови договору транспортного експедирування. Вказати на форму договору транспортного експедирування. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору зберігання. Вказати правову мету, юридичну характеристику, істотні умови договору зберігання. Зазначити форму укладання договору зберігання. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі. Вказати види договору зберігання.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення терміну «страхування» та договору страхування. Вказати правову мету договору. Розкрити юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору страхування. Вказати на форму укладення договору страхування. Назвати права та обов’язки сторін в цьому договорі. Вказати на форми страхування та види договору страхування.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення обов’язкового та добровільного страхування. Назвати нормативно-правові акти, які регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору доручення. Вказати правову мету договору. Розкрити юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору доручення. Вказати форму договору доручення, права та обов’язки сторін в цьому договорі.

Відповідаючи на питання восьме необхідно дати визначення договору доручення. Вказати на правову мету договору. Зазначити юридичну характеристику договору комісії. Назвати істотні умови договору комісії. Зазначити форму договору комісії, права та обов’язки сторін в цьому договорі. Назвати сторони договору. Розкрити суть субкомісії та дати визначення делькредере.

Відповідаючи на питання дев’яте необхідно дати визначення договору управління майном. Вказати на правову мету договору. Дати юридичну характеристику договору. Зазначити істотні умови договору управління майном. Вказати форму договору управління майном, права та обов’язки сторін в цьому договорі. Назвати сторони договору.

Відповідаючи на питання десяте необхідно дати визначення договорів позики, кредиту, факторингу. Вказати на їх правову мету. Зазначити їх юридичну характеристику. Назвати суб’єктний склад та предмет цих договорів. Зазначити істотні умови договорів позики, кредиту, факторингу.

Відповідаючи на питання одинадцяте необхідно дати визначення договорів позики, кредиту, факторингу. Назвати права та обов’язки сторін в договорах позики, кредиту, факторингу. Зазначити особливості їх здійснення.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Вказати на правову мету, юридичну характеристику, істотні умови договорів банківського вкладу і банківського рахунка. Зазначити суб’єктний склад та предмет цих договорів. Назвати форму укладення договорів банківського вкладу і банківського рахунка, права та обов’язки сторін в цих договорах. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення платіжного доручення, акредитиву, інкасо, чека. Вказати на особливості та відмінності розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивом, за інкасовими дорученнями, із застосуванням розрахункових чеків.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)