Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 29. Договори про виконання робіт. Всього годин 20, у т.чЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. Алгоритм виконання практичної навички
  7. Алгоритм виконання практичної навички

Всього годин 20, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 4, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 37-38 (2 години). Навчальні питання:

9. Загальні та відмінні риси договорів про виконання робіт.

10. Загальна характеристика та види договорів підряду.

11. Правова ціль договору підряду.

12. Істотні умови договору підряду.

13. Поняття та юридична характеристика договору побутового підряду. Права та обов’язки сторін.

14. Особливості та характеристика будівельного підряду. Права та обов’язки сторін.

15. Особливості та характеристика підряду на проектні та пошукові роботи. Права та обов’язки сторін.

16. Сутність та характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Права та обов’язки сторін.

Додаткові питання:

1. Хто несе ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу за договором підряду?

2. Яку несе відповідальність підрядник за неналежну якість роботи?

3. Які правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника?

4. Який строк позовної давності, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи?

5. Особливості умов договору будівельного підряду.

6. Чи мають право замовник і субпідрядник пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником?

7. У чому полягає публічний характер договору побутового підряду?

8. Які переддоговірні обов’язки підрядника за договором побутового підряду?

9.Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у галузі будівництва?

10. Яка відповідальність сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт?

11. Що є предметом договору підряду на проектні та пошукові роботи?

12. Що предметом договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та у чому полягає його специфіка?

13. Що є предметом договору про виконання робіт, які його ознаки?

Теми для рефератів:

9. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.

10. Взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними організаціями.

11. Майнова відповідальність за порушення умов договору підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення договорів про виконання робіт та «роботи». Вказати, які нормативні акти регулюють дані відносини. Назвати їх види. Зазначити спільні та відмінні риси договорів про виконання робіт.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення договору підряду. Вказати на юридичну характеристику цього договору. Зазначити форму укладення договору, предмет, зміст та суб’єктів договору підряду. Вказати на види договорів підряду. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють ці відносини.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору підряду. Вказати на правову ціль договору підряду.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору підряду. Розкрити зміст цього договору. Назвати та детально проаналізувати істотні умови договору підряду.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення договору побутового підряду. Розкрити юридичну характеристику договору побутового підряду. Назвати права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення договору будівельного підряду та договору субпідряду. Вказати особливості та юридичну характеристику будівельного підряду. Назвати права та обов’язки сторін за договором. Розкрити правові зв’язки між генеральним підрядником та субпідрядником.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення договору підряду на проектні та пошукові роботи. Вказати на особливості та характеристику підряду на проектні та пошукові роботи. Назвати предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Вказати нормативні акти, які регулюють подібні правовідносини. Розкрити сутність та дати характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Назвати права та обов’язки сторін.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)