Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботиЧитайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  6. Алгоритм виконання практичної навички

 

Планування індивідуальної роботи студентів здійснюється на основі нормативів часу, розроблених з дисципліни “Електронна комерція” та передбачених навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Маркетинг”. В основу планування індивідуальної роботи студентів покладена гранична норма часу, що витрачається на виконання аудиторної та поза аудиторної роботи.

Навчальним планом передбачено індивідуальну роботу при вивченні курсу “Електронна комерція ” у обсязі 16 годин.

Індивідуальна робота з курсу спрямована на якісне оволодіння основами теорії електронної комерції, перетворення її в узагальнення та висновки, вміння застосувати отриманні знання в практичній діяльності. Тому в індивідуальну роботу включені завдання, які дозволять студенту виробити творчий підхід до розробки та застосування інструментів електронної комерції.

Індивідуальне завдання по курсу «Електронна комерція» полягає у виборі та обґрунтуванні вибору Інтернет – магазину для здійснення покупки товару за вибором студента.

Звіт по індивідуальній роботі повинен містити;

1. Назву та коротку характеристику товару (основне призначення, Характеристика, фірма - виробник).

2. Ціна товару.

3. Умови оплати.

4. Умови доставки.

5. Назва та адреса магазину.

6. Обґрунтування вибору саме зазначеного магазину.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)