Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 33. Недоговірні зобов’язанняЧитайте также:
  1. Про погашення аліментного зобов’язання на утримання дитини за рахунок передачі нерухомого майна
  2. Стаття 175. Майново-господарські зобов’язання
  3. Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання
  4. Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання
  5. Стаття 197. Місце виконання господарського зобов’язання
  6. Стаття 207. Недійсність господарського зобов’язання
  7. Суб’єкти зобов’язання в цивільному праві. Множинність у зобов’язаннях.

Всього годин 22, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 6, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 45-47 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

2. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

3. Загальна характеристика зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи.

5. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи.

6. Зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб.

7. Зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози.

8. Поняття і система деліктних зобов’язань.

9. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань.

10. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

11. Відшкодування моральної шкоди.

12. Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

13. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.

14. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

15. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

16. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

17. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

18. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

19. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

20. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

Додаткові питання:

9. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

10. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину.

11. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

12. Поняття кондиційних зобов’язань.

13. Способи визначення розміру відшкодування моральної шкоди.

14. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов’язаної відшкодувати шкоду.

15. Відшкодування витрат на поховання.

16. Порядок відшкодування шкоди.

Теми для рефератів:

4. Особливості відшкодування моральної шкоди.

5. Особливості відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

6. Деліктні зобов’язання: історичний досвід та сучасні тенденції розвитку в Україні.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу та розкрити визначення «конкурсу». Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникає з факту вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають у разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Вказати на нормативно-правові акти, регулюють вказані правовідносини. Дати загальну характеристику зобов’язання, що виникають в результаті запобіганні загрози. Послідовно розкрити питання сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Розкрити систему деліктних зобов’язань. Вказати на нормативно-правові акти, що спрямовані на регулювання вказаних правовідносин.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Зазначити суб’єктний склад і зміст деліктних зобов’язань.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Вказати на правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення зобов’язання, делікту та деліктного зобов’язання. Дати визначення моральної шкоди. Вказати на основні правила відшкодування моральної шкоди. Вказати порядок відшкодування, як обраховується моральна шкода, які чинники на це впливають.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування, або їхніми посадовими особами.

Відповідаючи на чотирнадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відповідаючи на питання п’ятнадцяте необхідно дати визначення відшкодування шкоди, завданої злочином та терміну «злочин». Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої злочином.

Відповідаючи на шістнадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

Відповідаючи на сімнадцяте питання необхідно дати визначення джерела підвищеної небезпеки. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відповідаючи на вісімнадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Відповідаючи на дев’ятнадцяте питання необхідно дати визначення відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Вказати на нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини. Дати загальну характеристику такої відповідальності. Зазначити особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Відповідаючи на двадцяте питання необхідно дати визначення кондикційне зобов’язання. Вказати на правові наслідки набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання). Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють зазначені правовідносини.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.012 сек.)