Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 34. Загальні положення про спадкуванняЧитайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  5. Глава 23 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТI
  6. Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
  7. Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всього годин 20, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 4, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 48-49 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття спадкування, підстави спадкування.

2. Суб’єкти спадкового права.

3. Поняття спадкової маси. Права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.

4. Час відкриття спадщини та його правове значення.

5. Місце відкриття спадщини.

6. Оформлення заповіту, його виконання.

7. Види заповідальних розпоряджень.

8. Загальна характеристика права на обов’язкову частку в спадщині.

9. Порядок та випадки відміни та зміни заповіту.

10. Підстави і черговість спадкування за законом.

11. Порядок прийняття спадщини.

12. Порядок відмови від спадщини.

13. Відповідальність за боргами спадкодавця.

14. Особливості спадкового договору і його умови.

15. Спадкова трансмісія. Підпризначення спадкоємця.

Додаткові питання:

12.Право на спадкування.

13.Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.

14.Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.

15.Спадкування права на земельну ділянку. С

16.Спадкування частки у праві спільної власності.

17.Спадкування права на вклад у банку.

18.Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

19.Повноваження виконавця заповіту.

20.Контроль за виконанням заповіту.

21.Строк чинності повноважень виконавця заповіту.

22.Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Теми для рефератів:

1. Особливості спадкового права у сучасному законодавстві України.

2. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України.

3. Правова конструкція заповіту подружжя в українському спадковому праві.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення спадкового права та спадкування. Дати загальну характеристику спадкування. Вказати на види спадкування. Зазначити підстави спадкування.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення спадкування. Вказати суб’єктів спадкового права. Усунення спадкоємців від права на спадкування.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення спадкової маси. Вказати на права та обов’язки громадян, що можуть та не можуть переходити у спадок.

Відповідаючи на четверте питання необхідно вказати на час відкриття спадщини та його правове значення.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення спадщини. Вказати коли відкривається спадщина. Зазначити місце відкриття спадщини.

Відповідаючи на шосте питання необхідно дати визначення заповіту. Зазначити хто може бути заповідачем та спадкоємцем за заповітом. Розкрити питання оформлення заповіту, його виконання.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно дати визначення заповідального розпорядження. Вказати на види заповідальних розпоряджень. Розкрити кожний з них.

Відповідаючи на восьме питання необхідно дати визначення спадщини. Дати загальну характеристику права на обов’язкову частку в спадщині.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення заповіту. Розкрити порядок та випадки відміни та зміни заповіту.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення спадкування. Розкрити підстави і черговість спадкування за законом.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно зазначити порядок прийняття спадщини.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно зазначити порядок відмови від спадщини.

Відповідаючи на тринадцяте питання необхідно дати визначення спадщини. Зазначити нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини. Зазначити, яка настає відповідальність за боргами спадкодавця.

Відповідаючи на чотирнадцяте питання необхідно дати визначення спадкового договору. Назвати сторони у спадковому договорі. Вказати на особливості спадкового договору і його умови. Зазначити підстави розірвання цього договору.

Відповідаючи на п’ятнадцяте питання необхідно дати визначення спадкової трансмісії. Розкрити підпризначення спадкоємця.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)