Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні положення про шлюбЧитайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  5. Глава 23 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТI
  6. Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
  7. Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всього годин 9, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № (2 години). Навчальні питання:

6. Поняття шлюбу.

7. Умови укладення шлюбу.

8. Порядок укладення шлюбу.

9. Правозгідність шлюбу.

10.Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб.

Додаткові питання:

11. Встановлення режиму окремого проживання подружжя.

12. Ознаки шлюбу.

13. Перешкоди до укладення шлюбу.

14. Хто і до якого державного органу подає заяву про реєстрацію шлюбу.

15. Проаналізуйте положення ст. 30 Сімейного кодексу України.

16. Підстави для звільнення від відшкодування понесених затрат при відмові від укладання шлюбу.

17. Реєстрація шлюбу.

18. Випадки за яких шлюб реєструється у день подачі заяви про реєстрацію шлюбу.

19. Відкладення реєстрації шлюбу.

20. Місце реєстрації шлюбу.

Теми для рефератів:

3. Особливості реєстрації шлюбу із засудженою особою.

4. Правове регулювання шлюбу українським законодавством.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення шлюбу та його ознаки.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення шлюбу. це назвати та проаналізувати умови укладення шлюбу, тобто ті умови, дотримання яких необхідне для правозгідності шлюбу.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення шлюбу. Розкрити порядок укладення шлюбу.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення шлюбу. Розкрити положення правозгідності шлюбу.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення шлюбу. Проаналізувати ст. 31 СК України та зазначити зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)