Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договірЧитайте также:
  1. A. Права
  2. II. Левая и правая стороны
  3. II. Права посетителей судов
  4. III Права, обязанности и ответственность
  5. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.
  6. III.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИНЫ, РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО ШТАБА
  7. IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИННИКОВ

Всього годин 9, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № (2 години). Навчальні питання:

1. Види правових режимів майна подружжя.

2. Майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка.

3. Здійснення кожним з подружжя права особистої приватної власності.

4. Майно, що є спільною сумісною власністю подружжя.

5. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності.

6. Право на майно чоловіка та жінки, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

7. Договірний режим майна подружжя.

8. Поняття та класифікація шлюбних договорів.

9. Порядок укладення шлюбного договору. Суб`єкти шлюбного договору.

10. Зміст шлюбного договору.

11. Припинення та зміна шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

12. Аліментні зобов`язання подружжя.

Додаткові питання:

6. Право власності подружжя в об'єктивному та суб’єктивному значенні.

7. Роздільна власність подружжя.

8. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові.

9. Як прийнято розуміти поняття "істотне збільшення у своїй цінності роздільного майна".

10.Умови за яких призначаються аліменти.

Теми для рефератів:

3. Розмір аліментних зобов’язань.

4. Особливості укладання шлюбного договору.

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення «правовий режим» та «майно». Назвати види правових режимів майна подружжя. Дати коротку характеристику кожного з них.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати характеристику правового режиму майна, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка. Вказати, норми Сімейного кодексу, що регулюють дані відносини.

Відповідаючи на третє питання необхідно розкрити положення щодо здійснення кожним з подружжя права особистої приватної власності.

Відповідаючи на четверте питання необхідно розкрити правовий режим майна, що є спільною сумісною власністю подружжя. Вказати, норми Сімейного кодексу, що регулюють дані відносини. Зазначити особливості цього правового режиму.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно розкрити положення щодо здійснення подружжям права спільної сумісної власності.

Відповідаючи на шосте питання необхідно розкрити положення щодо права на майно чоловіка та жінки, які проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно вказати, в яких випадках подружжя може укладати договори між собою та які види договорів. Розкрити положення щодо договірного режиму майна подружжя.

Відповідаючи на восьме питання необхідно визначення шлюбного договору. Навести класифікацію шлюбних договорів.

Відповідаючи на дев’яте питання необхідно дати визначення шлюбного договору. Вказати порядок укладення шлюбного договору. Назвати суб`єктів шлюбного договору.

Відповідаючи на десяте питання необхідно дати визначення шлюбного договору. Розкрити зміст шлюбного договору.

Відповідаючи на одинадцяте питання необхідно дати визначення шлюбного договору. Зазначити підстави припинення та зміни шлюбного договору. Вказати випадки визнання шлюбного договору недійсним.

Відповідаючи на дванадцяте питання необхідно дати визначення аліментного зобов’язання. Розкрити основні положення аліментних зобов`язань подружжя.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)