Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітейЧитайте также:
  1. A. Права
  2. II. Левая и правая стороны
  3. II. Права посетителей судов
  4. III Права, обязанности и ответственность
  5. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.
  6. III.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИНЫ, РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО ШТАБА
  7. IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИННИКОВ

Всього годин 7, у т.ч. лекції 2, самостійна робота 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № (2 години). Навчальні питання:

1. Підстави виникнення батьківських правовідносин. Визначення та реєстрація походження дитини.

2. Зміст батьківських прав та обов'язків.

3. Встановлення походження дитини і запис батьків дитини.

4. Встановлення батьківства (материнства). Оспорювання батьківства (материнства).

5. Особисті права та обов`язки батьків та дітей.

6. Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей.

Додаткові питання:

1. Загальні правила визначення материнства і батьківства

2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою.

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

4. Визнання батьківства за рішенням суду.

5. Визначення місця проживання дитини.

Теми для рефератів:

3. Усиновлення та припинення батьківських прав та обов’язків.

4. Порядок оспорювання батьківства (материнства).

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення батьківства. Вказати підстави виникнення батьківських правовідносин. Зазначити як відбувається визначення та реєстрація походження дитини.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати загальну характеристику змісту батьківських прав та обов'язків. Вказати на норми сімейного законодавства, що регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на третє питання необхідно розкрити порядок та підстави встановлення походження дитини і запису батьків дитини.

Відповідаючи на четверте питання необхідно розкрити положення щодо встановлення батьківства (материнства). Зазначити порядок та підстави оспорювання батьківства (материнства).

Відповідаючи на п’яте питання необхідно назвати види та охарактеризувати особисті права та обов`язки батьків та дітей.

Відповідаючи на шосте питання необхідно розкрити положення щодо відповідальності батьків за неналежне виховання дітей.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)