Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Права та обов‘язки інших членів сім‘ї та родичівЧитайте также:
  1. A. Права
  2. II. Левая и правая стороны
  3. II. Права посетителей судов
  4. III Права, обязанности и ответственность
  5. III. Должностные обязанности, права и ответственность секретаря суда.
  6. III.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИНЫ, РАЙОННОГО, ГОРОДСКОГО ШТАБА
  7. IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДРУЖИННИКОВ

Всього годин, у т.ч. лекції 2, самостійна робота 5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № (2 години). Навчальні питання:

1. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів.

2. Види особистих немайнових прав та обов'язків інших членів сім'ї та родичів.

3. Майнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

4. Розмір та способи стягнення аліментів іншими членами сім’ї та родичами.

Додаткові питання:

1. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків.

2. Права баби і діда щодо захисту внуків.

3. Права братів та сестер на спілкування.

4. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки.

5. Дайте визначення термінам: «мачуха», «вітчим», «пасинок», «падчерка».

Теми для рефератів:

1. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання.

2. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно вказати хто відноситься до інших членів сім’ї та родичів. Дати загальну характеристику особистих немайнових прав та обов'язків інших членів сім'ї та родичів.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати загальну характеристику видів особистих немайнових прав та обов'язків інших членів сім'ї та родичів.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати загальну характеристику майнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та родичів.

Відповідаючи на четверте питання необхідно вказати на розмір та способи стягнення аліментів іншими членами сім’ї та родичами.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)