Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Припинення шлюбу. Всього годин 9, у т.чЧитайте также:
  1. Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  2. Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТI
  3. Особливості припинення трудових правовідносин з окремими категоріями працівників
  4. Підстави виникнення і припинення відносин природокористування.
  5. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси.
  6. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства
  7. Правочин як підстава виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види правочинів.

Всього годин 9, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття та підстави припинення шлюбу

2. Розірвання шлюбу.

3. Наслідки припинення шлюбу.

4. Поняття та ознаки недійсного шлюбу.

5. Правові наслідки недійсного шлюбу.

6. Визнання шлюбу неукладеним.

7. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його наслідки.

Додаткові питання:

1. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану.

3. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

4. Поновлення шлюбу.

5. Три правові моделі визнання шлюбу недійсним: шлюб є недійсним; шлюб визнається недійсним за рішенням суду; шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду.

6. Чи є приховання тяжкої хвороби одним із подружжя підставою для визнання шлюбу недійсним?

Теми для рефератів:

3. Фіктивний шлюб.

4. Порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення шлюбу та припинення шлюбу. Вказати підстави припинення шлюбу.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення шлюбу. Вказати підстави розірвання шлюбу.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення припинення шлюбу. Вказати наслідки припинення шлюбу.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення недійсного шлюбу. Розкрити ознаки недійсного шлюбу.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення недійсного шлюбу. Вказати правові наслідки недійсного шлюбу.

Відповідаючи на шосте питання дати визначення неукладеного шлюбу. Вказати порядок та підстави визнання шлюбу неукладеним.

Відповідаючи на сьоме питання необхідно охарактеризувати інститут сепарації. Охарактеризувати порядок встановлення режиму окремого проживання подружжя та його наслідки.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)