Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. Завдання для семінарських занятьЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  6. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

План

1. Цивільний процес у системі судочинства та інших форм захисту цивільних прав

2. Цивільне судочинство та цивільна процесуальна форма

3. Предмет та метод цивільного процесуального права

4. Види цивільного судочинства та стадії цивільного процессу

5. Джерела цивільного процесуального права

6. Дія норм цивільного процесуального права

 

Письмові завдання:

 

А)

Наведіть приклади процесуальних норм, які містяться в Цивільному кодексі України, Сімейному кодексі України, Кодексі законів про працю України, тобто в джерелах регулятивного (матеріального) права.

 

Б)

Випишіть із ЦПК України приклади прояву імперативного (норми-заборони, норми-зобов’язання та норм-примуси) та диспозитивного методу регулювання цивільно-процесуальних правовідносин.

 

Задачі:

1. Громадяни Сидорова О. та Мельник С. проживали в м. Уральську республіки Казахстан. В червні 2000 року між ними був укладений договір позики грошей, за яким Сидорова О. дала в борг Мельник С. 200 тис. тенге (грош.один.Казахстану) терміном на один рік, тобто до 20 червня 2001 року. Протягом 2002 року і кредитор, і боржник переїхали на постійне місце проживання в м.Дубно Тернопільської області. У зв’язку з тим, що Мельник С. не повернула гроші, Сидорона О. в жовтні 2002 року пред’явила позов в місцевий суд м.Дубно про стягнення боргу. Місцевий суд, розглядаючи справу, застосував норми цивільного кодексу республіки Казахстан і при розгляді спору керувався нормами цивільного процесуального кодексу республіки Казахстан, оскільки правовідносини виникли на території даної держави.

Чи правильно діяв суд? Як застосовуються норми цивільного процесуального права в просторі і часі? Проаналізуйте відповідні положення ЦПК України та Закону України «Про міжнародне приватне право». Дайте порівняння правил застосування норм матеріального та процесуального права в просторі.

 

2. У якому виді провадження розглядатимуться наступні справи:

a) Спір між А. і Б. про поділ майна, нажитого за час шлюбу.

b) За заявою О. про надання права на шлюб до досягнення шлюбного віку.

c) Про стягнення з Д. 20000 грн. боргу за договором позики.

d) За заявою про визнання Ш. недієздатним.

e) У спорі між колишнім подружжям Ткаченків про визнання Ткаченка Д. таким, що втратив право користування житловим приміщенням.

f) У спорі між Н. та М. про неналежне виконання договору будівельного підряду.

g) За заявою про усиновлення малолітнього Г. громадянином Італії А.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)