Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота № 4

Читайте также:
 1. II. Практична частина
 2. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
 3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
 4. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
 5. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
 6. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 7. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.

Тема: Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів

 

Аудиторний час – 2 години

Мета роботи: дослідження впливу культурних факторів як найбільш вагомих на судження і поведінку споживачів. Оцінка впливу культурного середовища на формування типів купівельної поведінки. Аналіз впливу належності до соціального класу. Вивчення наукових підходів до визначення соціального становища споживачів. Оцінка впливу соціальних факторів, ефекти впливу. Дослідження матриці сімейного маркетингу і сили впливу ситуативних чинників на поведінку споживача.

 

Питання для повторення

1. Поняття культури та субкультури.

2. Функції культури з точки зору управління поведінкою споживача.

3. Загальнокультурні типи споживчої поведінки.

4. Поняття соціальних класів, фактори, що обумовлюють належність до певного соціального класу.

5. Структура належності українців до соціальних класів за факторами самовизначення.

6. Типи споживачів середнього класу, їх характеристика.

7. Поняття референтних груп та груп членства.

8. Значення впливу лідера думок на формування поведінки споживача.

9. Поняття соціальних ролей та статусу, їх вплив на формування поведінки споживача.

10. Основні купівельні ролі в родині та залежність від них споживчої поведінки.

11. Матриця сімейного маркетингу.

12. Вплив ситуаційних факторів на формування поведінки споживача.

 

 

Питання для обговорення

 1. Що важливіше для маркетолога: спільні риси культур чи різниця між ними.
 2. Які наслідки для маркетингу можуть мати мовні розбіжності? Яке значення має невербальна комунікація (інтонація голосу, щирість мовлення, міміка, жести)?
 3. Назвіть найбільш значущу для себе референтну групу (реальну або умовну соціальну спільноту, з якою індивід співвідносить себе як з еталоном і на норми, думки, цінності і оцінки якої він орієнтується в своїй поведінці і самооцінці). Яким чином референтна група впливає на купівельну поведінку?
 4. Наведіть приклади з власного досвіду про виконання ролі лідера думок та підпорядкування йому споживачів.
 5. Торстен Веблен стверджував, що жінок використовують для демонстрації багатства чоловіків. Чи справедливе це ствердження в наш час?
 6. Дехто стверджує, що статусу символів більше не існує. Чи згодні Ви з цією думкою?

 

Постановка завдання №1

 

Користуючись рекомендованою літературою, електронними ресурсами та текстами лекцій заповнити таблицю 4.1 і описати чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів.

Таблиця 4.1


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методичні вказівки | Аналіз сильних та слабких сторін підприємства | Аналіз можливостей та загроз підприємства | Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства | Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів | Характеристика експертних висновків, що до вибору стратегії розвитку підприємства | Постановка завдання №1 | Змістовий модуль 2. Фактори впливу на поведінку споживачів | Складові процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем | Постановка практичного завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Змістовий модуль 1. Сутність поведінки споживачів| Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.004 сек.)