Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Постановка завдання №1

Читайте также:
  1. I. Постановка согревающего компресса
  2. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. III. Тестове завдання.
  7. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Користуючись рекомендованою літературою, електронними ресурсами та текстами лекцій заповнити таблицю 2.1 і описати підходи до моделювання поведінки споживача.

Таблиця 2.1

Підходи до моделювання поведінки споживача

Назва підходу Опис підходу
Мікроекономічний підхід  
Психологічний підхід  
Соціальний підхід  
Інтегровані підходи  

 

Постановка завдання №2

Визначити графічно, використовуючи класичну модель «економічного споживача», споживчий набір з максимальною корисністю, якщо відомі ціни товарів А і В (РА та РВ) та величина споживання S (споживач має дохід, який може збільшитися за рахунок кредитів, якщо із суми доходів і кредитів вирахувати ресурси, необхідні для заощадження і погашення кредитів отримаємо величину споживання). В табл. 2.2 надані також набори байдужості цих товарів.

Таблиця 2.2.

Вихідні данні для визначення споживчого набору максимальної корисності

  Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4
РА
РВ 2,5
S
  Кількість одиниць товарів
Набори байдужості Товару А (XА) Товару В (XВ) Товару А (XА) Товару В (XВ) Товару А (XА) Товару В (XВ) Товару А (XА) Товару В (XВ)
1,5
2,5
2,5 7,5
1,5

 

Приклад виконання завдання

Визначити графічно споживчий набір з максимальною корисністю, якщо відомі ціни товару А РА = 10 грн, товару В РВ = 5 грн та величина споживання S = 120 грн з набором байдужості цих товарів, представлених в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Вихідні дані наборів байдужості

Товар Кількість одиниць товарів
Товар А (ХА)
Товар В (ХВ)

 

Бюджетна лінія – це всі комбінації товарів, за яких загальна сума витрат дорівнює доходу (величини споживання). Для побудови бюджетної лінії складаємо рівняння:

 

S = РАХА + РВХВ

120 = 10ХА + 5ХВ

 

Тобто бюджет споживача дозволяє йому придбати 10 одиниць товару А або 24 одиниці товару В.

Крива байдужості – лінія постійного рівня задоволеності споживачів від комбінації споживання різних благ.

Позначаючи кількість товару А на вертикальній осі (120:10=12), а кількість товару В на горизонтальній осі (120:5+24), будуємо бюджетну лінію і застосовуємо кількість товарів в наборах байдужості (А(20,12,5,3) і В(3,5,15,30) будуємо криву байдужості.

Точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості є оптимальною комбінацією кількості товару за певною ціною для споживача в умовах обмеженої величини споживання (120 грн). Таким чином, споживач отримає максимальну корисність, купуючи 7 одиниць товару А і 10 одиниць товару В.

Перевірка: 7*10+10*5=120 грн

 

Практична робота № 3

Модульна контрольна робота


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 134 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки | Аналіз сильних та слабких сторін підприємства | Аналіз можливостей та загроз підприємства | Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства | Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів | Практична робота № 4 | Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів | Змістовий модуль 2. Фактори впливу на поведінку споживачів | Складові процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем | Постановка практичного завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Характеристика експертних висновків, що до вибору стратегії розвитку підприємства| Змістовий модуль 1. Сутність поведінки споживачів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.013 сек.)