Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз можливостей та загроз підприємства

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  3. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  4. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  5. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  7. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Показники зовнішнього середовища коефіцієнт вагомості Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2х гр.3)
 
І. Нові можливості (М): 1.1. Зміни в економічному положенні споживачів 1.2. Зміни в податковому законодавстві 1.3. Підйом економіки країни 1.4. Використання можливостей кооперативних та комбінованих зв’язків галузей країни 1.5. Вихід на нові сегменти ринку 1.6. Зміни у митному законодавстві 1.7. Державне регулювання (вільні зони та інше) 1.8.Технологічні зміни 1.9.Структурні зміни у виробництві 1.10. Зміни міжнародної кон’юктури   0,05   0,1     0,1     0,15   0,1     0,05   0,1 0,15 0,1     0,1    
  УСЬОГО
ІІ. Загрози (З): 2.1. Реакція зі сторони потенціальних інвесторів 2.2. Низькі ціни проникнення на ринок     0,07   0,1    
 
2.3. Можливість появи нових конкурентів 2.4. Зміна валютного курсу 2.5. Екологічні катастрофи 2.6 Природні умови 2.7. Заходи по регулюванню соціальних процесів 2.8. Міграція населення 2.9. Нові технології   0,15 0,03 0,1 0,1   0,15 0,15 0,15    
  УСЬОГО

 

Далі складається матриця привабливості (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 200 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки | Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів | Характеристика експертних висновків, що до вибору стратегії розвитку підприємства | Постановка завдання №1 | Змістовий модуль 1. Сутність поведінки споживачів | Практична робота № 4 | Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів | Змістовий модуль 2. Фактори впливу на поведінку споживачів | Складові процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем | Постановка практичного завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз сильних та слабких сторін підприємства| Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.053 сек.)