Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика експертних висновків, що до вибору стратегії розвитку підприємства

Читайте также:
 1. I.2. Характеристика основных элементов корпоративной культуры.
 2. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
 3. А) общая характеристика
 4. А) Характеристика современной науки
 5. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и сравнительная характеристика.
 6. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
 7. Акции, их характеристика
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Стратегія оборони позицій

Інвестування в підприємства з ціллю розширення ринку

 1. Концепція зусиль на підтримці та підсиленні конкурентних переваг підприємства Стратегія розвитку А

Інвестування в сегменти (ніші) ринку з ціллю завоювання лідируючого положення

 1. Вибіркове інвестування в розвитку сильних сторін підприємства Стратегія розвитку В

Великі інвестування в найбільш привабливі елементи ринку.

Підтримка здатності і протидіяти конкурентам.

Підвищення прибутковості за рахунок ефекту масштабу

4. Стратегія вибіркового розвитку А

Захист конкурентних позицій підприємства

Концентрація на привабливих сегментах підприємства

Короткострокова задача підвищення прибутковості.

5. Стратегія вибіркового розвитку В

Пошук шляхів здобуття конкурентних переваг підприємства

Концентрація інвестицій в сегменти, де прибутковість висока, а ризик відносно низький

6. Стратегія вибіркового розвитку С

Спеціалізація на основі сильних боків діяльності.

Пошук шляхів позбавлення від слабких сторін підприємства

Вихід з ринку без перспектив зростання об’єму продаж.

7. Стратегія збору вражаю А

Захист позицій на найбільш прибуткових сегментах підприємства

Максимізація інвестицій. Короткострокові перспективи.

8. Стратегія збору вражаю В

Органічне розширення діяльності підприємства.

Пошук шляхів розширення діяльності у нових сферах не пов’язаннях с високим ризиком.

Раціоналізація структури управління підприємства.

9. Стратегія збору врожаю С.

Відмова від неприбуткових СЗГ/ реструктуризація.

Зниження постійних витрат шляхом впровадження інновацій та залучення інвестицій

 

 

Практична робота № 2

Тема: Поняття, структура і сутність поведінки споживача

 

Аудиторний час – 2 години

Мета роботи: дослідження сутності мікроекономічного підходу до моделювання поведінки споживача. Оцінювання класичної моделі «економічного споживача» з визначенням бюджетної лінії і кривої байдужості та їх економічного змісту. Дослідження психологічних, соціологічних та інтегрованих підходів до вивчення поведінки споживача.

 

Питання для повторення

 

 1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживача.
 2. Класична модель «економічного споживача».
 3. Визначення бюджетної лінії і кривої байдужості та їх економічний зміст.
 4. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживача.
 5. Теорія реакції на подразнюючий фактор.
 6. Поведінка споживача в межах теорії пізнання.
 7. Психоаналітична теорія мислення.
 8. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживача.
 9. Модель поведінки кінцевих споживачів.

 

Питання для обговорення


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки | Аналіз сильних та слабких сторін підприємства | Аналіз можливостей та загроз підприємства | Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства | Змістовий модуль 1. Сутність поведінки споживачів | Практична робота № 4 | Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів | Змістовий модуль 2. Фактори впливу на поведінку споживачів | Складові процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем | Постановка практичного завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів| Постановка завдання №1

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.017 сек.)