Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  3. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  4. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  5. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  6. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  7. Аналіз закордонного досвіду.

 

Показники зовнішнього середовища Коефі- цієнт вагомості Рейтинг (від 1 до 10 балів) Експертна оцінка (гр.2хгр.3)
Конкурент Конкурент
А В С А В С
1.Технологія нововведення: 1.1. Обсяг НДР 1.2. Здатність розробляти нові товари 1.3. Наявність патентних розробок 1.4. Сучасні технології   0,03   0,03 0,03   0,03            
ІІ. Виробництво: 2.1. Структура витрат 2.2. Виробничі потужності 2.3. Технічний рівень 2.4. Ресурсне забезпечення   0,03 0,03 0,02 0,02            
ІІІ. Збут: 3.1. Якість товару 3.2. Наявність привабливості – торговельної марки 3.3. Якість реклами 3.4. Знання споживацький потреб 3.5. Широта асортименту 3.6. Сучасна розвинена система збуту 3.7. Послуги після продажного обслуговування   0,05   0,04 0,05 0,05 0,05   0,04   0,05            
ІV. Фінанси: 4.1. Можливість отримання кредити 4.2. Державна підтримка (пільги) 4.3. Митні пільги 4.4. Податкові пільги 4.5. Ефективність використання акціонерного капіталу     0,10 0,10 0,10 0,10 0,05            
УСЬОГО (сукупна експертна оцінка сильних (СК) и слабких (СЛК) сторін конкурента)
Сильні сторони конкурента (загрози галузі), які набрали рейтинг у 5-10 балів (n) Слабкі сторони конкурента (можливості галузі), які набрали рейтинг у 1-4 бали (m)    

 

На експертних оцінках конкурентних переваг підприємства (табл. 4) та аналізі сильних та слабких сторін конкурента (таблиця 5) складається матриця конкурентних переваг підприємства, яка використовується для вибору стратегії розвитку підприємства (таблиця 6).

Таблиця 1.6


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 521 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Методичні вказівки | Аналіз сильних та слабких сторін підприємства | Аналіз можливостей та загроз підприємства | Постановка завдання №1 | Змістовий модуль 1. Сутність поведінки споживачів | Практична робота № 4 | Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів | Змістовий модуль 2. Фактори впливу на поведінку споживачів | Складові процесу прийняття рішень індивідуальним споживачем | Постановка практичного завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сукупна експертна оцінка за допомогою матриці привабливості підприємства| Характеристика експертних висновків, що до вибору стратегії розвитку підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)