Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. VII. Організація і проведення конкурсу
  3. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  4. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  5. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
  Значення за період
Показники на 1____ за____ місяць за____ квартал за____ рік
1. Обсяг приросту продажу        
2. Відношення приросту продажу до суми витрат на рекламування, %        
3. Відношення приросту прибутку, отриманого з початку рекламної кампанії, до суми витрат на рекламу, %        
4. Рівень рекламних витрат у загальному обсягу витрат на маркетинг, %        
5. Рівень рекламних витрат у обсягу продажу, %        
6. Витрати на рекламу в розрахунку на 1000 споживачів, грн.        
.................................................................        

З метою аналізу інтенсивності проведення рекламної кампанії необхідно систематично (бажано щодоби) вести аналіз стану попиту (обсягів продажу) продуктів фірми. Це допоможе побачити тенденції у зміні обсягів продажу і швидко визначити чинники цих змін.

Визначивши попит на продукт (повноцінний, надзвичайний, нерегулярний або спадний), слід розробити план дій та скорегувати хід рекламної кампанії.

Так, за повноцінного попиту фірма повинна турбуватися про якість товару й сервіс, постійно вимірювати величину споживацького задоволення. Завдання реклами — підтримувати діючий попит, зважаючи на зміни у споживацькій прихильності та невпинну конкуренцію.

За умови надзвичайного попиту мета реклами та інших маркетин­гових заходів — не ліквідувати попит, а лише трохи знизити його рівень. Для цього необхідно провести заходи, що мають назву демар­кетингу. За загального демаркетингу намагаються «збити» надзвичайний попит підвищенням цін, послабленням зусиль із стимулювання збуту та рекламування або скороченням сервісних послуг. За вибіркового демаркетингу необхідно скоротити рівень попиту в тих секторах ринку, які менш рентабельні або потребують менше сервісних послуг. За нерегулярного попиту необхідно винайти засоби для згладжування коливань попиту в часі за допомогою гнучких цін, заходів для стимулювання придбання товару в періоди спадання попиту.

Спадний попит є ознакою дуже серйозних труднощів у збуті продукту. Необхідно проаналізувати причини зміни кон’юнктури й визначити, чи можна ще підняти попит за допомогою стимулювання та інтенсивної рекламної кампанії, підрахувати, скільки це буде коштувати, який буде ефект. Якщо не можна змінити тенденцію спадання попиту, тоді слід згорнути витрати на рекламу й інші комунікації та залишити цей ринок.

Систематичний облік і контроль передбачають передовсім контроль виконання графіка роботи із засобами масової інформації, а також використання коштів з бюджету рекламної діяльності. Будь-які відхилення від затверджених графіка й бюджету повинні мати дуже суттєві підстави.

Виконання бюджету може контролюватися щодо окремих товарів і рекламоносіїв за певний час проведення рекламної кампанії, а також у цілому по фірмі за певний час (місяць, квартал, рік).

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Порівняльна характеристика засобів масової інформації | Характеристика сучасних засобів масової інформації | Первинні домени верхнього рівня | Контролювання ефективності рекламного звернення | Порівняльна шкала для вимірювання ставлення до торгової марки | Розрахунок ефективності носіїв реклами | Лідери українських газет та їх читацька аудиторія | Перелік рекламоносіїв згідно з їхнім рейтингом | Загальні положення | Сфера застосування методів аналізу даних щодо рекламної діяльності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прогнозування результатів і контролювання проведення рекламної кампанії| СТРАННЫЕ ДЕТИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)