Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення у відповідному регіоні збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;

2) забезпечення призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;

3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

4) ефективне та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

5) забезпечення функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, інформаційних систем та телекомунікаційних мереж Фонду.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) планує у відповідному регіоні доходи та видатки коштів Фонду, у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;

3) організовує роботу підвідомчих управлінь Фонду в районах, містах і районах у містах (далі - підвідомчі органи) щодо:

повного і своєчасного обліку платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства;

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум страхових внесків та інших платежів;

проведення перевірок правильності нарахування та сплати страхових внесків та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;

4) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, здійснює з цією метою перерозподіл коштів між районами (містами);

5) здійснює призначення (перерахунок) пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

7) організовує первинний бухгалтерський облік та звітність у підвідомчих органах, одержує в установленому порядку статистичну й бухгалтерську звітність, складає зведені бухгалтерські звіти та баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам;

8) надає підвідомчим органам допомогу у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення;

9) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

10) організовує роботу з ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у підвідомчих органах;

11) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

12) інформує громадськість про свою діяльність;

13) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;

14) узагальнює та аналізує результати роботи Управління, підвідомчих органів, уносить відповідні пропозиції правлінню Фонду;

15) забезпечує у межах свої повноважень:

виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні;

16) з питань діяльності Фонду взаємодіє з правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

17) виконує інші функції, передбачені законодавством.

2.3. Управління має право:

1) отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;

2) проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів щодо нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, призначення пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;

вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;

4) проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

5) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені законом;

7) стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

9) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

10) перевіряти роботу підвідомчих органів, проводити ревізії їх діяльності;

11) у порядку, визначеному законодавством, одержувати кредити в установах банків;

12) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду;

13) інші права, передбачені законодавством.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 364 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сценарий 3. | Історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мета створення Пенсійного фонду | Основні етапи та головні події у діяльності Пенсійного фонду України |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пенсійний фонд України: хронологія розвитку| III. Керівництво Управлінням

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)