Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пенсійний фонд України: хронологія розвитку

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Арабський період розвитку медицини, психології, філософії
  3. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка
  4. Біота Львівського полігону ТПВ та показники її розвитку
  5. Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
  6. Вітчизняний досвід розвитку комунального кредиту.
  7. Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 167 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сценарий 3. | Історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мета створення Пенсійного фонду | III. Керівництво Управлінням |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні етапи та головні події у діяльності Пенсійного фонду України| II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)