Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

Читайте также:
  1. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  2. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  3. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ

ВИКИДИ ПИЛУ В КАР´ЄРАХ

Кар'єри можна розглядати як єдині джерела рівномірно розподілених по площі викидів від автотранспортних, виїмкових-навантажувальних, бурових та вибухових робіт.

Розрахунок викидів проводиться згідно методичному посібнику щодо розрахунку викидів від неорганізованих джерел в промисловості будівельних матеріалів.

Програма дозволяє проводити розрахунки викидів пилу при виїмкових-навантажувальних роботах, автотранспортних роботах в кар'єрах, а також при проведенні бурових та вибухових робіт.

ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ

При роботі екскаватора пил виділяється, головним чином, при навантаженні матеріалу в автосамоскиди.

Обсяг пиловиділення можна описати рівнянням:

 
 

 


Р1 - частка пилової фракції в породі визначається шляхом промивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 мкм; Р1 = k1 (табл.1)

Р2 - частка летючого пилу, що переходить у аерозоль з розміром часток 0-50 мкм по відношенню до всієї маси пилу в матеріалі (передбачається, що не вся летюча пил переходить в аерозоль); Р2 = k2 (табл.1)

Р3 - коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора. Береться відповідно до табл. 2; Р3 = k3

Р4 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу і приймається у відповідності з табл. 4, Р4 = k5

Р5 - коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу і приймається у відповідності з табл.5; Р5 = k7

Р6 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови та приймається у відповідності з табл. 3; Р6 = k4

G - кількість перероблюваної екскаватором породи, т / год;

В '- коефіцієнт, що враховує висоту пересипання і приймається у відповідності з табл.7.

Таблиця1. Значення коефіцієнтів k2 і k1 для визначення викидів пилу

Назва матеріалу Густина матеріалу, г/см3 Вагова частка пилової фракції в матеріалі, k1 Частка пилу, що переходить в аерозоль, k2
Цемент 3,1 0,04 0,03
Вапняк 2,7 0,04 0,02
Пісок 2,6 0,05 0,03
Пісчаник 2,65 0,04 0,01
Вугілля 1,3 0,03 0,02
Суміш піску і вапняка 2,6 0,05 0,01
Щебінь 0,004 0,02

 

Таблиця 2. Залежність величини k3 від швидкості вітру

с Швидкість вітру, м/с k3
До 2
До 5 1,2
До 7 1,4
До 10 1,7
До 12
До 14 2,3
До 16 2,6
До 18 2,8
До 20 і вище 3,00

 

Таблиця 3. Залежність величини k4 від місцевих умов

Місцеві умови Склади, сховищавідкриті: k4
а) з 4-х сторін
б) з 3-х сторін 0,5
в) з 2-х сторін повністю і з 2-х сторін частично 0,3
г) з 2-х сторін 0,2
д) з 1-єї сторони 0,1
е) загрузочний рукав 0,01
ж) замкнений з 4-х сторін 0,005

 

Таблиця 4. Залежність величини k5 від вологості матеріалу

Вологість матеріалу, % k5
0 – 0,5
До 1,0 0,9
До 3,0 0,8
До 5,0 0,7
До 7,0 0,6
До 8,0 0,4
До 9,0 0,2
До 10,0 0,1
Більше 10,0 0,01
       

 Таблиця 5. Залежність величини k7 від крупності матеріалу

Розмір, мм k7
0,1
500 – 100 0,2
100 – 50 0,4
50 – 10 0,5
10 – 5 0,6
5 – 3 0,7
3 -1 0,8

 

Таблиця 7. Залежність величини Ввід висоти пересипки

Висота падіння матеріалу, м В
0,5 0,4
0,5
1,5 0,6
0,7
1,5
2,5

Вихідні дані заносяться до табл. програми:

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 G
               

 

Після вводу даних в результаті звіту розраховується об’єм пиловиділення (SiO2) в г/с и т/рік.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 333 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретическая часть | Теоретическая часть | ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ | Мета роботи | Практичне завдання | Практична робота № 2 | Методичні рекомендації до виконання практичної роботи | Кровотеча – це вихід крові з кровоносних судин, внаслідок порушення цілісності судин. | Л-7. Молдован А. В. Кримінальний процес України [текст]: Навч. посіб./ - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 368 с. | Зміст і хід заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задание № 4.| ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)