Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 131).

Читайте также:
  1. ATTENTION!! тут не описано как проверять партиклы! только модель с текстурами
  2. Reading 1. Подання тексту для читання.
  3. Reading 1. Подання тексту для читання.
  4. Reading 1. Подання тексту для читання.
  5. Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 186).
  6. Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 198).
  7. Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 203).

 

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання. Впр. 1 (с. 130).

 

Троє-четверо учнів по черзі висловлюють свої думки щодо фотографій, поданих у вправі. Решта доповнюють, якщо необхідно. Учитель контролює правильність гра-матичної будови речень.

 

2) Reading. Етап читання.

 

Учні ланцюжком читають по два-три речення тексту та перекладають їх рідною мо-вою. Учитель контролює правильність вимови слів.

 

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

 

а) Впр. 5 (с. 132).

 

Учні ланцюжком читають речення вправи, доповнюючи їх. Учитель стежить за пра-вильністю виконання завдання.

 

б) Бесіда з учнями.

 

T: When did the Giant’s Causeway become an official UNESCO World Heritage Site?What was it formed by? What area does this place occupy? What is the Giant’s Causeway made up of? What do the tops of the columns form? What legend is connected with the causeway? When was the Giant’s Causeway nominated one of the world’s seven natural wonders? Do you think it should be recognized as one of the world’s seven natural wonders? Why?

 

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя. Вчитель стежить за правиль-ністю граматичної будови речень.

 

3. Відпрацювання граматичного матеріалу.

1) Граматична гра.

 

Клас поділяється на дві команди. Учитель розкладає на столі картки (НО2) текстом донизу. Члени команд ланцюжком підходять до столу, беруть по одній картці і вго-лос читають записані на них речення, доповнюючи їх необхідною формою дієслова (інфінітивом чи герундієм). За кожну правильну відповідь надається один бал. Пе-ремагає команда, яка отримає більше балів. Учитель контролює правильність ви-конання завдання.

 

Т: Complete the sentences with the infinitive form or gerund.

 

HO2:                                        
We look forward to             (visit) this landmark.  
"              
                                       
Our teacher suggested               (launch) a new project.  
"                
                                       
Tony promised         (tell) this legend a bit later.  
"          
                                       
My mother adores           (walk) in the countryside.  
"            
                                       
The pupils of our class decided                   (participate) in the festival.  
"                    
                                       
I don’t mind     (explore) this island.  
"      
                                       
My brother can’t stand                 (tidy) his room.  
"                  
                                       
Kate wants   (book) the hotel rooms viа the Internet.  
"    
                                       
We always go         (ski) in winter.  
           
                                         
 


Unit 5. Amazing Britain

Загрузка...

                            Закінчення завдання  
                                 
"   We couldn’t help       (admire) the view.    
                               
  Nick suggested   (take) a bus tour around the city.    
"        
                               
  Henry promised       (inform) us as soon as he got any extra    
           
"   information.                
                               
  Fred likes (play) tricks on people.    
"      
                               
  I’m looking forward to           (tell) you all the news.    
"                
                               
  Unfortunately, I forgot           (take) my umbrella.    
                 
                                 

 

2) Впр. 6а (с. 133).

 

Учні самостійно письмово виконують завдання вправи. По закінченні роботи двоє-троє з них читають передані прямою мовою речення. Учитель контролює правиль-ність виконання завдання.

 

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення. Впр. 6b (с. 133).

 

Учні в парах складають діалоги за завданням вправи протягом п’яти хвилин. По закінченні роботи дві-три пари інсценують свої діалоги. Учитель стежить за пра-вильністю граматичної будови речень.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 4 (с. 113). | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 6 (с. 114). | Unit 5. Amazing Britain | Основна частина уроку | III. Заключна частина уроку | Comprehension | Writing 5. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 10 (с. 133). | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 134). | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 7 (с. 136). | II. Основна частина уроку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основна частина уроку| II. Основна частина уроку

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)