Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №20. Варіант №58

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушена цілісність медіальних ділянок вісцерального листка спланхнотома. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

 

A. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

B. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

C. сечостатевої системи,

D. волокнистої сполучної тканини.

E. органів травної системи,

 

2. Для формування хрящової тканини і зв’язування клітин з їх мікрооточенням продукується фібрілярний глікопротеїн позаклітинного матриксу – хондронектин. Які клітини хрящової тканини його продукують?

 

A. Хондробласти.

B. Хондроцити III типу.

C. Прехондробласти.

D. Хондроцити II типу.

E. Хондроцити I

 

3. У новонародженої дитини діагностовано синю асфіксію. Яка судина, що приносить кисень з крові матері до плода, була перетиснена під час пологів?

 

A. хоріальна артерія

B. маткова артерія

C. хоріальна вена

D. пупкова вена

E. пупкова артерія

 

4. В ексудативній стадії запалення відбувається активна міграція в зону ушкодження певних клітин. Через 4 – 6 годин від початку процесу 90% клітинного ексудату складають клітини з сегментованими ядрами, слабкооксифільною цитоплазмою, в якій розрізняють дуже дрібну рожево-фіолетову зернистість. Які це клітини?

 

A. еозинофіли.

B. базофіли

C. нейтрофіли

D. макрофаги

E. лімфоцити

 

5. На електронограмі сполучної тканини видно клітину овальної форми з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі, який розташований біля ексцентрично розміщеного ядра. Гетерохроматин ядра має специфічній малюнок циферблату. Яка це клітина?

 

A. макрофаг

B. тканинний базофіли

C. плазмоцид

D. фібробласт

 

6. При дослідженні біопсійного матеріалу виявлено ушкодження осьового циліндру нервового волокна, пов’язаного із цибулиною тільця Фатер-Пачіні. Якому відростку належить ушкоджений осьовий циліндр?

 

A. Дендриту рухового нейрона

B. Дендриту аферентного нейрона

C. Аксону рухового нейрона

D. Аксону симпатичного нейрона

E. Аксону аферентного нейрона

 

7. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку багатошарового епітелію рогівки ока. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Гангліозні пластинки

B. Ектодерма

C. Мезодерма

D. Мезенхіма

E. Ентодерма

 

8. На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який вид епітелію на препараті?

 

A. Багатошаровий плоский незроговілий

B. Перехідний

C. Псевдобагатошаровий

D. Мезотелій

E. Багатошаровий плоский зроговілий

 

9. 24. Під час експерименту на клітину подіяли чинником, що призвело до появи двоядерних клітин. В якому періоді клітинного циклу перебувала клітина?

 

A. в інтерфазі

B. в анафазі

C. в телофазі

D. в профазі

E. в метафазі

 

10. 54. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу і назавжди втрачають здатність до поділу і живуть стільки, скільки живе весь організм. Які клітини до них належать?

 

A. нервові клітини

B. напівстовбурові клітини

C. стовбурові клітини

D. клітини печінки

E. хрящові клітини

 

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

 

A. Лізосоми, мітохондрії, центросома

B. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

C. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

D. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми

E. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

 

12. Клітини накопичують енергію за допомогою двох основних процесів - окислення та фосфорилювання макроергічних сполук. В яких органелах клітини закінчується окисне фосфорилювання АДФ?

 

A. В фагоcомах

B. В мікротрубочках

C. В лізоcомах

D. В перокcиcомах

E. В мітохондріях

 

13. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

 

A. Остеобласти

B. Остеоцити

C. Остеокласти

D. Преостеобласти

 

14. При обстеженні постраждалого виявлено пошкодження ключиці. Якою скелетною тканиною утворена ключиця?

 

A. пластинчастою губчастою кістковою

B. гіаліновою хрящовою

C. ретикулофіброзною кістковою

D. пластинчастою компактною кістковою

 

15. Тромбоцити (кров’яні пластини) є фрагментами цитоплазми гігантських клітин червоного кісткового мозку – мегакаріоцитів. До якого типу структур належать тромбоцити ?

 

A. сукліття

B. симпласти

C. синцитії

D. без’ядерні неклітинні структури

E. постклітинні структури

 

16. При дослідженні поперечно-посмугованого м”язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни, якщо волокна будуть вивчатись в поляризованому світлі?

 

A. В половині диску І.

B. В диску А і в диску І

C. В диску А

D. В половині диску А

E. В диску І

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Від якої структури відходять тонкі міофіламенти саркомера?

 

A. Від мембрани Т

B. Від мембрани Т і плазмолеми

C. Від мембрани Т і мембрани М

D. Від мезофрагми

E. Від плазмолеми

 

18. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які можуть відторгнути трансплантат (шкіру свині).

 

A. Т-хелпери

B. Природні кілери

C. Т-кілери

D. В- лімфоцити

E. Т-супресори

 

19. У хворого взята кров для аналізу. Результати досліджень показали, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається це явище?

 

A. Патологічний пойкілоцитоз

B. Мікроцитоз

C. Патологічний анізоцитоз

D. Макроцитоз

E. Фізіологічний пойкілоцитоз

 

20. В цитоплазмі мотонейронів передніх рогів спинного мозку при мікроскопічному дослідженні виявленні різні за розмірами і формою грудочки та зерна, які фарбуються базофільно. Якій органелі відповідає ця структура?

 

A. Комплексу Гольджі

B. Агранулярній ендоплазматичній сітці

C. Гранулярній ендоплазматичній сітці

D. Мітохондрії

E. Пучкам нейрофіламентів

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 | Серія №19. Варіант №55 | Серія №19. Варіант №56 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №19. Варіант №57| Серія №20. Варіант №59

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)