Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №19. Варіант №56

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. Під час гістологічного дослідження визначається зародок жаби на стадії утворення ектодерми та ентодерми. Який тип гаструляції у амфібії?

 

A. інвагінація

B. імміграція

C. деламінація

D. епіболія

 

2. Трофіка хрящів забезпечується шляхом дифузії поживних речовин з кровоносних судин. В якій зоні хрящової тканини можна спостерігати кровоносні судини?

 

A. в зоні зрілого хряща

B. в глибокому шарі охрястя

C. в зоні молодого хряща

D. в поверхневому шарі охрястя

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на четвертому тижні ембріогенезу. Що відбувається протягом четвертого тижня?

 

A. завершується гаструляція

B. починається кровообіг зародка

C. завершується утворення амніону

D. завершується нейруляція

E. завершується імплантація

 

4. На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено в препараті?

 

A. Плазмоцити

B. Макрофаги

C. Адипоцити

D. Тучні клітини

E. Фібробласти

 

5. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

 

A. Ретикулярні волокна

B. Колагенові та еластичні волокна

C. Клітини епідермісу

D. Основна речовина

E. Клітини сполучної тканини

 

6. У процесі розвитку мієлінового нервового волокна утворюється мезаксон. Що він собою являє?

 

A. Подвійну складку епендимоцита

B. Подвійну складку плазмолеми волокнистого астроцита

C. Подвійну складку нейролемоцита

D. Подвійну складку протоплазматичного астроцита

E. Подвійну складку клітини мікроглії

 

7. Після пошкодження епітелію шкіри відбувається його швидке відновлення. Як називається цей процес?

 

A. Фізіологічна регенерація

B. Репаративна регенерація

C. Диференціація

D. Делямінація

E. Детермінація

 

8. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епідермального (шкірного) типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Нефротом

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Шкірна ектодерма

 

9. 63. Під час дослідження ембріонального матеріалу спостерігається масова загибель клітин хорди , яка виникла без первинного ушкодження клітинного метаболізму.В досліджуваних клітинах виявлено розпад ядер на “мікроядра”, оточені ядерною оболонкою. Як називається явище, що спостерігається в клітинах?

 

 

A. каріолізис

B. некроз

C. апоптоз

D. каріорексис

E. каріопікноз

 

10. 3. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми розташовані у вигляді “клубка”. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в анафазі

B. в профазі

C. в інтерфазі

D. в метафазі

E. в телофазі

 

11. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

 

A. Детоксикація клітини

B. Сформуються залишкові тільця

C. Аутофагоцитоз

D. Формування фагосоми

E. Аутоліз клітини

 

12. При ультрaмiкроскопiчному дослiдженнi клiтини, в її цитоплазмi

виявлена структура, яка складається iз сукупностi канальцiв, мембранних цистерн, сплющених у центральнiй частинi i розширених по периферiї. Розширенi краї цистерн оточенi дрiбними пухирцями. Яка це структура?

 

A. мiкротрубочки

B. лiзосоми

C. комплекс Гольджi

D. гранулярна ендоплазматична ciткa

E. агранулярна ендоплазматична cіткa

 

13. Остеокласти – клітини які руйнують кісткову тканину. Осеоїд перешкоджає взаємодії остеокластів з неорганічними компонентами кістки. Для успішної резорбції кісткової тканини необхідна секреція ферменту, який руйнує шар остеоїду і забезпечує доступ остеобластів до мінерального матриксу кістки. Який це фермент?

 

A. Колагеназа

B. Кисла фосфатаза

C. Карбангідраза

D. Трансфераза

E. Лужна фосфатаза

 

14. На електронограмі розвитку кісткової тканини видно клітини полігональної або призматичної форми, які розташовані на периферії кісткової балки. В цих клітинах добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Які це клітини?

 

A. стовбурові остеогенні клітини

B. остеоцити

C. остеобласти

D. остеокласти

 

15. При субмікроскопічному дослідженні епітелію між сусідніми клітинами виявлені ділянки, заповнені електронно-щільною речовиною з трансмембранними фібрилярними структурами. Кортикальний шар в зоні контакту утворює пластинки прикріплення, до яких приєднані проміжні філаменти. Який білок входить до складу пластинок прикріплення ?

 

A. кадгерин

B. конектин

C. десмоглеїн

D. оклюдин

E. десмоплакін

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що входить до складу саркомера?

 

A. Диск А і половина диска І

B. Половина диска А, диск І і ще одна половина диска А

C. Половина диска І, диск А і ще одна половина диска І

D. Диск А і диск І

 

17. Вагітній жінці проведено операцію кесаревого розтину. При цьому була розрізана на значному протязі стінка матки . Який механізм загоювання в ділянці ушитого міометрія?

 

A. Новоутворення гладкої м”язової тканини

B. Формування поперечно-посмугованих м”язових волокон

C. Формування міосимпластів.

D. Проліферація міосателітоцитів

E. Формування сполучнотканинного рубця

 

18. При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові забезпечують цей процес?

 

A. В-лімфоцити

B. Т-лімфоцити-пам’яті

C. Т-лімфоцити-хелпери

D. Т-лімфоцит-супресор

E. Т-лімфоцити - кілери

 

19. В мазку периферійної крові молодої жінки, що ставала на облік у жіночій консультації, відмічено 10% великих клітин із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидними ядрами. Клітини є найбільшими серед видимих у полі зору. Які це клітини?

 

A. Макрофаги

B. Малі лімфоцити

C. Моноцити

D. Середні лімфоцити

E. Плазмоцити

 

20. Однією зі структур нейроплазмі є базофільно субстанція. Якою органелою її називали до того, як її почали вивчати за допомогою електронного мікроскопа?

 

A. Органела загального призначення

B. Спеціальна органела

C. Субмікроскопічна органела

D. Немембранна органела

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 | Серія №16. Варіант №48 | Серія №17. Варіант №49 | Серія №2. Варіант №5 | Серія №17. Варіант №50 | Серія №17. Варіант №51 | Серія №18. Варіант №52 | Серія №18. Варіант №53 | Серія №18. Варіант №54 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №19. Варіант №55| Серія №19. Варіант №57

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.048 сек.)