Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №17. Варіант №49

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається позазародковий орган, стінка якого утворена позазародковими ектодермою та мезодермою. Вкажіть функцію даного органа.

 

A. ендокринна.

B. екскреторна,

C. трофічна,

D. продукція навколоплідних вод,

E. дихальна

 

2. На гістологічному препараті міжхребцевого диску тварини забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігаються розташовані рядочками сплощені поодинокі клітини, які супроводжують товсті пучки колагенових волокон. Яка це хрящова тканина?

 

A. еластична

B. гіалінова

C. гіалінова суглобова

D. волокниста

 

3. В препараті 10-ти денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту.

 

A. Дно амніотичного міхурця

B. Позазародкова мезодерма

C. Амніотична ніжка

D. Зародковий щиток

E. Дах жовткового міхурця

 

4. В експерименті на ембріонах лабораторних тварин були помічені радіоактивною міткою клітини нервових гребенів. В яких клітинах сполучної тканини слід очікувати появу цієї мітки?

 

A. Макрофагах

B. Тканинних базофілах

C. Адипоцитах

D. Меланоцитах

E. Фібробластах

 

5. У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами він виробляється?

 

A. тучними клітинами

B. В- лімфоцитами

C. макрофагами

D. Т- лімфоцитами

E. плазмоцитами

 

6. До складу мієлінового нервового волокна не входить:

 

A. Мієлінова оболонка

B. Базальна мембрана

C. Кілька осьових циліндрів

D. Один осьовий циліндр

E. Нейролема

 

7. Під час вивчення біоптату слизової оболонки бронха дитини виявлено дефект війок миготливого епітелію. Яка функція епітелію постраждала?

 

A. Екскреторна

B. РегенераторнаN = 66

C. Ендокринна

D. Секреторна

E. Евакуаторна

 

8. На гістологічому препараті трахеї в складі багаторядного війчастого епітелію видно невисокі клітини овальної чи трикутної форми. Своєю вершиною вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури мітозу. Яка функція цих клітин?

 

A. Секретують слиз

B. Входять до складу мукоциліарного комплексу

C. Продукують біологічно активні речовини

D. Є джерелом регенерації

E. Секретують сурфактант

 

9. 4. В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують “пластику”, яка розташована в екваторіальній площині. В якому періоді мітотичного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в профазі

B. в телофазі

C. в метафазі

D. в інтерфазі

E. в анафазі

 

10. 34. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. мейоз

B. ендомітоз

C. некроз

D. мітоз

E. амітоз

 

11. Який процес відбувається у рибосомах, якщо порушується електролітний гомеостаз клітини?

 

A. Гальмування синтезу білків

B. Дезагрегація рибосом

C. Руйнування полісоми з утворенням вільних рибосом

D. Активація синтезу білків

E. Утворення полісоми

 

12. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

 

A. Ендоплазматична сітка

B. Комплекс Гольджі

C. Лізосома

D. Мітохондрія

E. Центросома

 

13. Остеокласти – клітини які руйнують кісткову тканину. Для успішної резорбції кісткової тканини необхідна секреція ферменту, який зв`язує вуглекислий газ, що продукують остеокласти, з водою. Який це фермент?

 

A. Карбангідраза

B. Кисла фосфатаза

C. Лужна фосфатаза

D. Трансфераза

E. Колагеназа

 

14. Кістки є не тільки депо іонів кальцію, фосфору, але і вмістилищем органу кровотворення. Який кровотворний орган розміщений в кістках?

 

A. Червоний кістковий мозок

B. Скупчення лімфоїдних елементів

C. Тимур

D. Лімфовузли

 

15. Тромбоцити (кров’яні пластини) є фрагментами цитоплазми гігантських клітин червоного кісткового мозку – мегакаріоцитів. До якого типу структур належать тромбоцити ?

 

A. сукліття

B. синцитії

C. без’ядерні неклітинні структури

D. постклітинні структури

E. симпласти

 

16. При утворенні м”язової тканини в ембріогенезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?

 

A. М”язової тканини внутрішніх органів.

B. Скелетної м”язової тканини

C. Серцевої м”язової тканини

D. М”язової тканини слинних залоз

E. М”язової тканини райдужки ока

 

17. Умовно досліджується зародок людини на 25 добу ембріонального розвитку. Із якого ембріонального зачатку зародка розвиватиметься скелетна м’язова тканина?

 

A. Із мезенхіми

B. Із ектодерми

C. Із нервової трубки

D. Із міотомів

E. Із вісцерального листка сплахнотома

 

18. Лікарем-профпатологом при вивченні впливу епоксидних смол на стан здоров’я чоловіків, що зайняті у їхньому виробництві, для порівняння була сформована група контролю – інженерно-технічні працівники. Якому діапазону значень відповідала кількість еритроцитів у гемограмах чоловіків контрольної групи?

 

A. 3,7- 5,5 х 10 12 в 1 л

B. 2,8 - 3,5 х 10 12 в 1 л

C. 3,9 - 6,0 х 1012 в 1 л

D. 4,5 - 6,0 х 1012 в 1 л

 

19. У крові хворого виявлено 12,5% еритроцитів діаметром більше 8 мкм, 12,5% еритроцитів менше 6 мкм, решта еритроцитів мали діаметр 7,1 - 7,9 мкм. Як називається таке явище?

 

A. Фізіологічний анізоцитоз

B. Патологічний пойкілоцитоз

C. Фізіологічний пойкілоцитоз

D. Еритроцитоз

E. Патологічний анізоцитоз

 

20. До складу нервової тканини входять невеликі клітини зірчастої форми, відростки яких на поверхні капілярів закінчуються розширеннями (ніжками), формуючи периваскулярні пограничні мембрани. Які це клітини?

 

A. Астроцити

B. Олігодендроцити

C. Шваннівські клітини

D. Епендимогліоцити

E. Клітини мікроглії
Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 | Серія №15. Варіант №44 | Серія №15. Варіант №45 | Серія №16. Варіант №46 | Серія №16. Варіант №47 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №16. Варіант №48| Серія №2. Варіант №5

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.041 сек.)