Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №15. Варіант №45

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з проміжної мезодерми?

 

A. сполучна тканина шкіри

B. епітелій шлунка

C. гладка м’язова тканина

D. епітелій нирок

E. посмугована м’язова тканина

 

2. На гістологічному препараті забарвленому гематоксиліном та еозином спостерігається хрящ в якому відсутнє охрястя, є ізогенні групи клітин, в глибокому шарі спостерігаються кровоносні судини. Який хрящ представлений на гістологічному препараті?

 

A. волокнистий

B. суглобовий

C. еластичний

D. гіаліновий

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії нейруляції. Що утворюється під час нейруляції?

 

A. нервова трубка

B. мезодерма

C. ектодерма

D. хорда

E. ентодерма

 

4. При обстеженні часто хворіючої дитини була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які із перерахованих клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?

 

A. плазмобласти

B. Т-хелпери

C. плазматичні клітини

D. макрофаги

E. Т-супресори

 

5. В процесі життя у людини може значно змінюватися вміст жирової тканини в різних частинах организму. Які ділянки жирової тканини резистентні до процесів лі полізу навіть за умов тривалого голодування?

 

A. підшкірна жирова клітковина тулуба

B. прошарки жирової тканини в міокарді

C. ретроперитоніальна жирова тканина

D. жирова тканина брижі

E. на долонях і підошвах

 

6. На гістологічному препараті виявляються чутливі нервові закінчення утворені товстими мієліновими волокнами, які підходячи до волокон сухожилля, втрачають мієлінову оболонку і дають численні розгалуження. Яке це закінчення?

A. Нервово-сухожильне волокно

B. Вільне

C. Капсульовано

D. Невільне

E. Некапсульоване

 

7. З метою діагностики у пацієнта досліджували слизову оболонку шлунка, епітеліальна тканина якої зазнала змін під час хвороби. Яким є цей епітелій в нормі?

 

A. Одношаровим призматичним залозистим

B. Одношаровим плоским

C. Псевдобагатошаровим

D. Багатошаровим плоским незроговілим

E. Багатошаровим плоским зроговілим

 

8. Під базальною мембраною епітеліальної тканини розташована сполучна тканина. Яку функцію вона забезпечує:

 

A. Диференціацію клітин епітелію

B. Проліферацію клітин епітелію

C. Регенерацію клітин епітелію

D. Дегенерацію клітин епітелію

E. Трофіку клітин епітелію

 

9. 51.У клітині під час експерименту штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

 

A. Ядерний хроматин

B. Комплекс Гольджі

C. Ядерце

D. Клітинна оболонка

E. Ядерна оболонка

 

10. 56. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу, але за певних умов повертаються в цикл і відновлюють здатність до поділу. Які клітини до них належать?

 

A. клітини печінки

B. нервові клітини

C. хрящові клітини

D. зрілі клітини крові

E. стовбурові клітини

 

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

 

A. Лізосоми, мітохондрії, центросома

B. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

C. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми

D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

E. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

 

12. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

 

A. Аутофагоцитоз

B. Детоксикація клітини

C. Аутоліз клітини

D. Сформуються залишкові тільця

E. Формування фагосоми

 

13. При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця пластинка ?

 

A. остеон

B. метаепіфізарна пластинка

C. кісткова манжетка

D. шар внутрішніх генеральних пластинок

E. кісткова пластинка

 

14. При постановці ембріологічних досліджень в кістках зародка тварини виявлені клітини моноцитарного ґенезу. Які це клітини?

 

 

A. остеокласти

B. стовбурові остеогенні клітини

C. остеоцити

D. остеобласти

 

15. При обстеженні хворого зі скаргами на нудоту, біль зліва (під ребрами ) було виявлено порушення процесу секреції підшлункового соку. Яка з перерахованих відповідей найбільш повно відображає процес секреція?

 

A. Виділення з клітини токсичних або шкідливих продуктів метаболізму

B. Поглинання крупних твердих частинок

C. Поглинання частинок рідини

D. Виділення з клітини продуктів синтезу

 

16. Проведено гістологічне дослідження препарата м’язової тканини мезенхімного типу. Який структурний компонент є морфофункціональною одиницею досліджуваної м’язової тканини?

 

A. Поперечнопосмуговане м’язове волокно

B. Гладком’язова клітина

C. Міобласт

D. М’язова трубка

E. Корзинчаста клітина

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що представляють собою товсті міофіламенти саркомера?

 

A. Нитки гістонів

B. Нитки тропоколагена

C. Нитки актина

D. Нитки актоміозина

E. Нитки міозина

 

18. У хворого на плеврит при дослідженні стану периферичної крові виявлено зростання кількості лімфоцитів. Як називається це явище?

 

A. Анемія

B. Лейкопенія

C. Анізоцитоз

D. Лімфоцитоз

E. Пойкілоцитоз

 

19. Показники стану периферичної крові у молодої здорової жінки 27 років, що проходила у поліклініці профілактичний огляд, знаходилися в межах норми. Якому діапазону значень відповідала кількість еритроцитів у гемограмі цієї пацієнтки?

 

A. 3,9-6,0 х 10 12 в 1 л

B. 2,8-3,5 х 1012 в 1 л

C. 3,7- 5,5 х 1012 в 1 л

D. 4,5-6,0 х 1012 в 1 л

E. 2,2-3,2 х 10 12 в 1 л

 

20. У препараті спинного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом, виявляються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких міститься сітка тонких фібрил. Яку функцію виконує ця структура?

 

A. Синтезує білки

B. Проводить нервовий імпульс

C. Забезпечує зв’язок між клітинами

D. Цитоскелет

E. Синтезує глікоген
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №12. Варіант №35 | Серія №12. Варіант №36 | Серія №13. Варіант №37 | Серія №13. Варіант №38 | Серія №13. Варіант №39 | Серія №2. Варіант №4 | Серія №14. Варіант №40 | Серія №14. Варіант №41 | Серія №14. Варіант №42 | Серія №15. Варіант №43 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №15. Варіант №44| Серія №16. Варіант №46

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.046 сек.)