Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №12. Варіант №35

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. В експерименті у зародка курки на стадії диференціації мезодерми зруйновано вентральну мезодерму. Розвиток яких структур буде порушено?

 

A. дерми шкіри

B. склеротома

C. серозних оболонок

D. посмугованих м’язів

E. нефротома

 

2. Хрящова тканина складається з клітин та міжклітинної речовини. Скільки клітинних диферонів входять до складу хрящової тканини?

 

A. два

B. п’ять

C. чотири

D. три

E. один

 

3. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Виявлене пошкодження сегментних ніжок. До порушення розвитку яких структур це може призвести?

A. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

B. травної системи

C. волокнистої сполучної тканини.

D. сечостатевої системи,

E. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

 

4. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?

A. Клітини Лангерганса

B. Меланоцити

C. Кератиноцити базального шару

D. Кератиноцити зернистого шару

E. Кератиноцити остистого шару

 

5. При хронічному запаленні часто утворюються грануломи – компактні клітинні скупчення. При ультрамікроскопічному дослідженні цієї структури спостерігається клітина округлої форми, плазмолема якої утворює числені складки і довгі мікроворсинки, в цитоплазмі багато лізосом., фагосом, піноцитозних пухирців. Інші органели розвинені помірно. Яка це клітина?

 

A. фібробласт

B. плазматична клітина.

C. макрофаг

D. фіброцит

E. тучна клітина

 

6. В пресинаптичному полюсі моторної бляшки (нервово-м’язове закінчення) при ультрамікроскопічному дослідженні виявляються округлі, електронно світлі мембранні пухирці, багато мітохондрій, елементи цитоскелету. Що містять пухирці?

A. Серотонін

B. Гама-аміномасляну кислоту

C. Ацетилхолін

D. Норадреналін

E. Пептиди

 

7. У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку одношарових епітеліїв. Який епітелій при цьому не зазнав ушкодження?

A. Епендимогліальний

B. Нирковий

C. Шкірний

D. Кишковий

E. Целомічний

 

8. У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A. Багатошаровий плоский незроговілий

B. Одношаровий призматичний

C. Одношаровий багаторядний війчастий

D. Одношаровий багаторядний перехідний

E. Багатошаровий плоский зроговілий

 

9. 45. В препараті корінця цибулі виявлені клітини із щільними базофільними паличковиднними тільцями – хромосомами. Яку функцію виконують хромосоми в клітині?

A. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АТФ

B. Збереження спадкової інформації, синтез РНК і АДФ

C. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АДФ

D. збереження спадкової інформації, синтез ДНК і РНК

E. збереження спадкової інформації, синтез РНК і АТФ

 

10. 26. На мазку крові, пофарбованому за Романовським-Гімзою виявлені без”ядерні клітини

з оксифільною цитоплазмою. В якому періоді клітинного циклу перебувають вказані клітини?

A. в періоді G-0

B. в синтетичному періоді

C. в пресинтетичному періоді

D. в інтерфазі

E. в постсинтетичному періоді

 

11. При ультрамiкроскопiчному дослiдженнi клітини в її цитоплазмi виявили структуру, яка складається з двох субодиниць - великої i малої. Яка це структура?

A. рибосома

B. лiзосома

C. мiтохондрiя

D. клiтинний центр

E. протеосома

 

12. У цитоплазмі клітини містяться мембранні пухирці сферичної форми заповнені ферментами, серед яких маркерним є каталаза. Яка це структура ?

A. лізосома

B. комплекc Гольджі

C. перексисома

D. рибосома

E. мітохондрія

 

13. До складу міжклітинної речовини кісткової тканини входять осеїнові волокна. Колагеном якого типу утворені ці волокна?

A. Колагеном ІV типу

B. Колагеном І типу

C. Колагеном V типу

D. Колагеном III типу

E. Колагеном ІІ типу

 

14. Третій етап прямого остеогенезу полягає у звапнуванні міжклітинної речовини кісткової тканини. Які мінеральні солі, в першу чергу, необхідні для цього процесу?

A. Солі кальцію

B. Солі срібла

C. Солі магнію

D. Солі калію

E. Солі марганцю

 

15. Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

 

A. Окислювальне фосфорилювання

B. Фотосинтетичне фосфорилювання

C. Відновне фосфорилювання

D. Cубстратне фосфорилювання

E. Вільне окислення

 

16. Вагітній жінці проведено операцію кесаревого розтину. При цьому була розрізана на значному протязі стінка матки . Який механізм загоювання в ділянці ушитого міометрія?

A. Проліферація міосателітоцитів

B. Новоутворення гладкої м”язової тканини

C. Формування поперечно-посмугованих м”язових волокон

D. Формування сполучнотканинного рубця

E. Формування міосимпластів.

 

17. При гістологічному дослідженні міокарда виявлено елементи, які належать до провідної системи серця. Із яких структурних компонентів складається провідна система серця?

A. Атипових м’язових волокон соматичного типу

B. Нервових волокон

C. Провідних серцевих міоцитів

D. Колагеновых волокон

E. Атипових волокон м’язової тканини мезенхімного типу

 

18. Аналіз крові хворого на хронічний ентероколіт виявив розвиток залізодефіцитної анемії як ускладнення перебігу хвороби. Які зміни картини крові дали можливість зробити такий висновок?

A. Збільшення оксифілії еритроцитів

B. Збільшення розмірів еритроцитів

C. Збільшення кількості еритроцитів

D. Зменшення оксифілії еритроцитів

E. Збільшення кількості ретикулоцитів

 

19. При дослідженні лейкоцитарної формули 12-річної дитини отримані такі показники: базофіли - 0, еозинофіли – 30%, нейтрофіли: юні – 1%, паличкоядерні – 2%, сегментоядерні – 42%, лімфоцити – 20%, моноцити – 5%. Назвіть можливу причину цих змін.

A. Токсичне ураження червоного кісткового мозку

B. Введення глюкокортикоїдів

C. Гельмінтоз

D. Гострий запальний процес

E. Фізичне навантаження

 

20. На гістологічному препараті нейроглії розрізняють волокнисті та протоплазматичні клітини. Який це різновид гліоцитів?

A. Нейролемоцити

B. Олігодендроцити

C. Мікрогліоцити

D. Епендимоцити

неммає правильної відповіді
Підсумковий модуль № 1

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №8. Варіант №24 | Серія №9. Варіант №25 | Серія №9. Варіант №26 | Серія №9. Варіант №27 | Серія №10. Варіант №29 | Серія №1. Варіант №3 | Серія №10. Варіант №30 | Серія №11. Варіант №31 | Серія №11. Варіант №32 | Серія №11. Варіант №33 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №12. Варіант №34| Серія №12. Варіант №36

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.045 сек.)