Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №9. Варіант №26

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації зовнішнього листка. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

 

A. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

B. епітелію шкірних покривів.

C. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

D. сполучної тканини шкіри (дерми),

E. епітелію нирок,

 

2. В препараті сполучної тканини, забарвленому гематоксиліном та еозином, виявляються компактні групи клітин, які оточені базофільною міжклітинною речовиною (капсулою). Волокнисті структури не виявляються. Яка це сполучна тканина?

 

A. пластинчаста кісткова тканина

B. гіалінова хрящова тканина

C. пухка волокниста сполучна тканина

D. еластична хрящова тканина

E. волокниста сполучна тканина

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії імплантації. Які процеси супроводжують стадію імплантації?

 

A. утворенням жовткового міхурця

B. утворенням амніону

C. зануренням зародка в ендометрій

D. утворенням плаценти

 

4. Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називається ?

 

A. Ретикулярна

B. Слизова

C. Щільна оформлена

D. Щільна неоформлена

E. Пухка

 

5. З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

 

A. Ретикулярні волокна

B. Клітини сполучної тканини

C. Колагенові та еластичні волокна

D. Клітини епідермісу

E. Основна речовина

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини виявляють рецептори, які складаються лише з розгалужень осьового циліндру. Як називаються ці рецептори?

 

A. Некапсульовані

B. Капсульовані

C. Дотикові меніски

D. Невільні

E. Вільні

 

7. Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

 

A. Багаторядний епітелій

B. Перехідний епітелій

C. Мезотелій

D. Ендотелій

E. Епідерміс

 

8. Під час виконання інтубації ушкоджена стінка трахеї. Цілісність якого виду епітелію була порушена при цьому?

 

A. Одношарового багаторядного війчастого

B. Багатошарового плоского незроговілого

C. Одношарового низькопризматичного

D. Одношарового плоского

E. Багатошарового плоского зроговілого

 

9. 27.Відомо, що стовбурові клітини крові виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

 

A. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

B. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

C. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

D. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

E. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

 

10. 44. В ядрах клітин печінки більшість хроматину перебуває в стані еухроматину.Які ділянки хромосомного матеріалу називаються еухроматиновими?

 

A. деспіралізовані, фрагментовані

B. деспіралізовані, кільцевидні

C. спіралізовані, функціонально активні

D. деспіралізовані,функціонально неактивні

E. деспіралізовані, функціонально активні

 

11. На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

 

A. Добре розвинутою агранулярною ендоплазматичною сіткою

B. Наявністю великої кількості рибосом

C. Добре розвинутим комплексом Гольджі

D. Наявністю великої кількості лізосом

E. Наявністю великої кількості мітохондрій

 

12. У нервових клітинах, імпрегнованих азотно-кислим сріблом, в навколоядерній зоні цитоплазми виявляється сітчаста структура, яка формується в чорний колір. Яка це структура ?

 

A. гр. ЕПС

B. комплекс Гольджі

C. мікротрубочки

D. мітохондрії

E. агр.ЕПС

 

13. Характерною особливістю кісткової тканини є виключно високий вміст в складі її міжклітинної речовини солей кальцію. Який вміст солей кальцію в кістковій тканині?

A. 40 – 50 %

B. 80 – 95 %

C. 75 – 80 %

D. 50 – 60 %

E. 60 – 70 %

 

14. При експериментальному дослідженні ембріона тварини були помічені радіоактивною міткою клітини склеротомів. В яких, в подальшому, сформованих тканинах слід очікувати появу цієї мітки?

A. жировій тканині

B. ретикулярній тканині

C. пухкій сполучній тканині

D. кістковій тканині

E. щільній сполучній тканині

 

15. При ультрамікроскопічному обстеженні була виявлена структура, яка складається з клітин, які з’єднані між собою цитоплазматичними місточками. Як називається ця структура?

 

A. Синцитій

B. Симпласт

C. Багатоядерна клітина

D. Аморфна речовина

 

16. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Де розташовані тонкі міофіламенти саркомера?

 

A. В диску А і в диску І

B. В диску І

C. В диску І і в частині диска А

D. В диску А і в частині диска І

E. В диску А

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. Що є одиницею міофібрили м’язового волокна?

 

A. Актинові нитки

B. Саркомер

C. Диск А

D. Диск І

E. Міозинові нитки

 

18. У хворого на пневмонію в загальному аналізі крові виявлене зростання кількості лейкоцитів. Як називається це явище?

A. Пойкілоцитоз

B. Анізоцитоз

C. Лейкоцитоз

D. Анемія

E. Лейкопенія

 

19. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

A. Т-супресорів

B. Т-кілерів

C. Тканинних базофілів

D. Т-хелперів

E. В-лімфоцитів

 

20. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються невеликі за розмірами, з короткими та дуже тонкими відростками клітини. Тіла їх мають багатокутну або овальну форму і оточують тіла нейронів та їх відростки. Що це за клітини?

A. Мікрогліоцити

B. Епендимоцити

C. Астроцити

D. Олігодендроцити

E. Нейроцити
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 | Серія №8. Варіант №22 | Серія №8. Варіант №23 | Серія №8. Варіант №24 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №9. Варіант №25| Серія №9. Варіант №27

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)