Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №7. Варіант №19

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На препараті зародку виявляється зачаток, клітини якого виселяються і мігрують у вентральному напрямку і диференціюються в клітини скелетних м’язів. Назвіть цей зачаток.

 

A. дерматом

B. міотом

C. нефрогонотом

D. склеротом

E. спланхнотом

 

2. Студенту запропоновано два препарати. На першому – еластичний хрящ (забарвлений орсеїном), на другому – гіаліновий хрящ (забарвлений гематоксиліном та еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити ?

 

A. За наявністю аморфної речовини

B. За наявністю охрястя

C. За наявністю волокон

D. За наявністю зони молодого хряща

E. За наявністю ізогенних груп

 

3. На гістологічному препараті представлено поперечний зріз органа, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

 

A. амніон

B. плацента

C. жовтковий мішок

D. пуповина

E. аллантоіс

 

4. Під час спинномозкової пункції лікар-нейрохірург пунктує тверду мозкову оболонку. Яка тканина її утворює?

 

A. Пухка сполучна тканина

B. Щільна сполучна тканина

C. Слизова тканина

D. Хрящова тканина

E. Гладка м’язова тканина

 

5. Повторне введення антигену (алергену) в організм людини призвело до розвитку анафілактичного шоку. Які клітини відіграють провідну роль у формуванні цієї реакції?

 

A. тучні клітини

B. макрофаги

C. еозинофіли

D. фібробласти

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, яке утворене терміналями аксону і плазмолемою міосимпласту. Яке це закінчення?

 

A. Аксом’язовий синапс

B. Некапсульоване

C. Вільне

D. Невільне

E. Капсульовано

 

7. При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення вертикальної анізоморфії. При пошкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

 

A. Одношарових кубічних

B. Одношарових плоских

C. Багатошарових плоских зроговілих

D. Одношарових призматичних

E. Одношарових багаторядних

 

8. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит в епідермісі спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження десмосом. Які субклітинні структури, що зумовили порушення міжклітинних контактів, зазнали ушкоджень?

 

A. Проміжні філаменти

B. Кортикальний шар цитоплазми

C. Мітохондрії

D. Пластинчастий комплекс

E. Цитоплазматична сітка

 

9. 26. На мазку крові, пофарбованому за Романовським-Гімзою виявлені без”ядерні клітини

з оксифільною цитоплазмою. В якому періоді клітинного циклу перебувають вказані клітини?

 

A. в періоді G-0

B. в інтерфазі

C. в постсинтетичному періоді

D. в пресинтетичному періоді

E. в синтетичному періоді

 

10. В гістологічному препараті печінки більшість гепатоцитів одноядерні, полігональної форми. Їх ядра мають округлу форму, містять чітко виражене ядерце та дрібні грудочки гетерохроматину. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини?

 

A. в інтерфазі

B. в анафазі

C. в профазі

D. в метафазі

E. в телофазі

 

11. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов'язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на періферії. Яку назву має ця структура?

 

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Гладка ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі

 

12. При суправетальному дослідженні клітин печінки, зафарбований спеціальним барвником янусом зеленим, в їх цитоплазмі виявлені нитчасті і зернисті структури. Які це структури ?

 

A. перокисоми

B. ендоплазматична сітка

C. мітохондрії

D. лізосоми

E. комплекс Гольджі

 

13. За участю кісткових клітин відбувається апозиційний кіст кісток. Які клітини забезпечують цей ріст?

A. остеоцити

B. стовбурові клітини

C. преостеобласти

D. остеобласти

 

14. У хворого 68 років на місці перелому стегнової кістки замість кісткової тканини утворилася хрящова. Який з факторів має найбільший вплив на такий перебіг регенерації ?

A. неправильне суміщення відломків

B. пізня діагностика перелому

C. авітаміноз С

D. похилий вік хворого

E. недостатнє кровопостачання в ділянці травми

 

15. В процесi пристiнкового травлення утворюються

низькомолекулярнi сполуки, які розщеплюються до мономерів лiзосомальним aпаратом стовпчастих епiтелiоцитiв тонкої кишки. Якi мiжклiтиннi контакти унеможливлюють проникнення нерозщеплених сполук у кров чи лiмфу мiж епiтелiальними клiтинами?

 

A. пальцеподiбнi

B. замикальнi пластинки

C. десмосоми

D. нaпівдесмосоми

E. нексуси

 

16. У тренованих людей і спортсменів спостерігається загальне збільшення маси скелетних м”язів. Збільшення (гіпертрофія) яких видів м”язових волокон в скелетній м”язовій тканині відбувається переважно у таких людей?

 

A. Гладких міоцитів.

B. Серцевих м”язових волокон

C. Червоних, білих, проміжних м”язових волокон

 

17. Проведено ультрамікроскопічне дослідження препарата скелетної м’язової тканини, побудованої із м’язових волокон. На які органели загального призначення особливо багаті м’язові волокна скелетної м’язової тканини?

 

A. На лізосоми

B. На рибосоми

C. На елементи пластинчастого комплексу

D. На мікротрубочки

E. На мітохондрії

 

18. Хворому в клініці перелита лейкоцитарна маса. Які лейкоцити забезпечать розширення просвіту артеріол та збільшать кількість функціонуючих капілярів?

A. Еозинофіли

B. Базофіли

C. Нейтрофіли

D. Лімфоцити

E. Моноцити

 

19. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A. Зсідання

B. Транспорт гормонів

C. Транспорт газів

D. Транспорт поживних речовин

E. Забезпечення імунітету

 

20. Однією з органел нейроплазмі є гранулярна ЕПС. Як вона називалась до того, як її почали вивчати за допомогою електронного мікроскопа?

A. Нейтрофільна субстанція

B. Базофільна субстанція

C. Оксифільна субстанція

D. Біла субстанція

E. Чорна субстанція
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 155 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №6. Варіант №18| Серія №1. Варіант №2

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)