Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №5. Варіант №13

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації зовнішнього листка. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

A. епітелію нирок,

B. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

C. епітелію шкірних покривів.

D. сполучної тканини шкіри (дерми),

E. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

 

2. При трансплантації хрящової тканини високомолекулярні білкові молекули антигенів не здатні проходити в пересаджену хрящову тканину. Якими властивостями міжклітинної речовини хряща можна пояснити це явище?

A. наявністю колагену ІІ типу

B. низьким вмістом іонів кальцію

C. наявністю хондронектину

D. високою гідрофільністю міжклітинної речовини

E. наявністю еластину

 

3. В препараті 10-ти денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту.

A. Зародковий щиток

B. Позазародкова мезодерма

C. Дах жовткового міхурця

D. Амніотична ніжка

E. Дно амніотичного міхурця

 

4. Провідну роль у формуванні судинної фази запалення відіграє гістамін. Яка клітина пухкої сполучної тканини виробляє гістамін?

A. тканинний базофіл

B. фібробласт

C. фіброцит

D. макрофаг

E. плазмоцит

 

5. Після поранення кінцівки у жінки виникла кровотеча, яка супроводжується повільним зсіданням крові (при нормальній кількості тромбоцитів у аналізі крови). Яка речовина пухкої сполучної тканини перешкоджає процесу зсідання крові? Якою клітиною вона виробляється?

 

A. гістамин, тканинний базофіл

B. гепарин, тканинний базофіл

C. гепарин, макрофаг

D. гепарин, плазмоцит

E. гепарин, фібробласт

 

6. При дослідженні біопсійного матеріалу виявлено ушкодження осьового циліндру нервового волокна, пов’язаного із цибулиною тільця Фатер-Пачіні. Якому відростку належить ушкоджений осьовий циліндр?

A. Дендриту рухового нейрона

B. Аксону симпатичного нейрона

C. Дендриту аферентного нейрона

D. Аксону рухового нейрона

E. Аксону аферентного нейрона

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ектодермального походження. В яких органах будуть спостерігатися пошкодження?

A. В шкірі

B. В нирках

C. В статевих залозах

D. В шлунку

E. В кишці

 

8. Епітеліальні клітини, які походять із проміжної мезодерми, мають кубічну форму, а на апікальній поверхні несуть щіточкову облямівку. Яка локалізація цього епітелію?

A. Серозні оболонки

B. Ендометрій

C. Повітроносні шляхи

D. Слизова оболонка тонкої кишки

E. Канальці нирки

 

9. 28. Відомо, що клітини печінки виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

A. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

B. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

C. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

D. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

E. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

 

10. 45. В препараті корінця цибулі виявлені клітини із щільними базофільними паличковиднними тільцями – хромосомами. Яку функцію виконують хромосоми в клітині?

A. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АТФ

B. Збереження спадкової інформації, синтез РНК і АДФ

C. збереження спадкової інформації, синтез РНК і АТФ

D. Збереження спадкової інформації, синтез ДНК і АДФ

E. збереження спадкової інформації, синтез ДНК і РНК

 

11. Після того, як піддослідна лабораторна тварина перебувала певний час під дією іонізуючого випромінювання, в цитоплазмі клітин печінки, отриманих шляхом біопсії, визначались накопичення токсичних продуктів обміну речовин. Яка органела приймає участь у їх розщепленні?

A. Пероксисома

B. Лізосома

C. Фагосома

D. Комплекс Гольджі

E. Центросома

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура ?

A. синтез АТФ

B. внутрішньоклітинне травлення

C. метаболізм вуглеводів і ліпідів

D. синтез секреторних білків

E. синтез білків для потреб клітини

 

13. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст кісток. Які клітини кісткової тканини, на вашу думку, мають рецептори до соматотропного гормону?

A. Остеобласти

B. Преостеобласти

C. Остеоцити

D. Остеокласти

 

14. На електронограмі розвитку кісткової тканини видно клітини полігональної або призматичної форми, які розташовані на периферії кісткової балки. В цих клітинах добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Які це клітини?

A. остеоцити

B. остеобласти

C. стовбурові остеогенні клітини

D. остеокласти

 

15. На електронномікроскопічній фотографії клітини з боку внутрішнього вмісту визначається так званий кортикальний шар плазмолеми. Які функції він виконує?

A. Виконує синтез білків

B. Виконує зв`язок з мікрооточенням

C. Забезпечує переміщення інтегральних білків плазмолеми

D. Відокремлює елементарну біологічну мембрану від цітоплазми

E. Забезпечує переміщення фосфоліпідів плазмолеми

 

16. При субмікроскопічному дослідженні скелетного м’язового волокна виявлено систему вузьких трубочок, які є інвагінаціями плазмолеми, ідуть в поперечному напрямку і оточують міофібрили. Як називаються ці структури?

A. Міофібрили

B. Термінальні цистерни

C. Т-система

D. L-система

E. Саркоплазматичні тубули

 

17. При травмах скелетних м”язів процес регенерації посмугованої скелетної м”язової тканини відбувається повільно. Які елементи скелетного м”язового волокна приймають участь у його регенерації?

A. Кардіоміоцити

B. Міобласти

C. Міофібробласти

D. Міосателітоцити

E. Гладкі міоцити

 

18. В препараті лімфатичного вузла виявляється клітина овальної форми, з ексцентрично розташованим ядром, конденсований хроматин якого має радіальну структуру. Цитоплазма різко базофільна, з перинуклеарною світлою зоною, містить добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Яка це клітина?

A. Дендритна

B. В-лімфобласт

C. Т-хелпер

D. Плазматична

E. Ретикулярна

 

19. Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які можуть відторгнути трансплантат (шкіру свині).

A. В- лімфоцити

B. Природні кілери

C. Т-кілери

D. Т-супресори

E. Т-хелпери

 

20. В цитоплазмі мотонейронів передніх рогів спинного мозку при мікроскопічному дослідженні виявленні різні за розмірами і формою грудочки та зерна, які фарбуються базофільно. Якій органелі відповідає ця структура?

A. Комплексу Гольджі

B. Гранулярній ендоплазматичній сітці

C. Агранулярній ендоплазматичній сітці

D. Пучкам нейрофіламентів

E. Мітохондрії


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №4. Варіант №12| Серія №5. Варіант №14

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.046 сек.)