Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №6. Варіант №16

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При гістологічному дослідженні виявлений зародок на стадії диференціації зародкових листків. Виявлене порушення диференціації спланхнотома. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

 

A. епітелію шлунка,

B. сполучної тканини шкіри,

C. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

D. кіркової речовини надниркової залози,

E. епітелію нирок.

 

2. Клітини хрящів характеризуються різноманітним індексом Гервега, що визначає їх спеціалізацію. Які клітини хрящової тканини є основними продуцентами білків колагену та еластину?

 

A. хондроцити І типу

B. хондроцити Ш ттипу

C. прехондробласти

D. хондроцити ІІ типу

E. хондробласти

 

3. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини.

 

A. Бластоциста.

B. Целобластула

C. Диско бластула.

D. Амфібластула

E. Морула

 

4. Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

 

A. Паренхіматозних елементів органу

B. Міжклітинної речовини

C. Лімфатичних судин

D. Нервових елементів

E. Судин мікроциркуляторного русла

 

5. Жінка, 42 років, звернулася до косметолога із скаргами на наявність великої кількості зморщок на обличчі. Зміни у яких з названих структур, головним чином, викликають цей стан ?

A. Колагенові волокна

B. Підшкірна жирова клітковина

C. Сальні залози

D. Епідерміс

E. Потові залози

 

6. На поздовжньому зрізі мієлінового нервового волокна периферійної нервової системи, імпрегнованого азотнокислим сріблом, видно розширені і звужені ділянки. Чому відповідають розширені ділянки волокна?

 

A. Території волокна, укритій астроцитом

B. Території волокна, укритій нейролемоцитом

C. Території волокна, укритій одним типовим олігодендроцитом

D. Території волокна, укритій епендимоцита

E. Території волокна, укритій мікрогліоцитом

 

7. У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який епітелій є джерелом її розвитку?

 

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий багаторядний війчастий

C. Перехідний

D. Багатошаровий плоский незроговілий

E. Багатошаровий плоский зроговілий

 

8. Хронічний риніт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки дихальной частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?

 

A. Багатошаровий плоский незроговiлий

B. Одношаровий плоский

C. Одношаровий кубiчний

D. Багатошаровий плоский зроговiлий

E. Багаторядний призматичний вiйчастий

 

9. 33. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають тетраплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

A. некроз

B. мейоз

C. ендомітоз

D. мітоз

E. амітоз

 

10. 48. На електронній мікрофотографії клітини представлені елементи цитоплазми, що переходять у зовнішню ядерну мембрану. Які структурні компоненти цитоплазми морфологічно зв'язані з зовнішньою мембраною нуклеолеми?

A. гранулярна ЕПС

B. комплекс Гольджі

C. мікротрубочки

D. лізосоми

E. пероксисоми

 

11. Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що полірибосоми - це велика кількість рибосом, об'єднаних одною молекулою нуклеїнової кислоти. Які структурні основи організації полірибосом?

A. Багато рибосом, об'єднаних двома молекулами м-РНК

B. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою ДНК

C. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою т-РНК

D. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою р-РНК

E. Багато рибосом, об'єднаних одною молекулою м-РНК

 

12. Відомо, що клітини отримують енергію за рахунок розкладу макроергічних молекул, що утворюються в мітохондріях. Вкажіть основний субстрат накопичення енергії в клітині.

A. Макроергічні зв'язки АТФ

B. Макроергічні зв'язки ДНК

C. Макроергічні зв'язки ДНК

D. Макроергічні зв'язки АДФ

E. Макроергічні зв'язки РНК

 

13. У дорослої людини спостерігається аномалія розвитку, яка називається ахондроплазія – вкорочені кінцівки. Яка зона метаепіфізарної пластинки в онтогенезі відсутня?

A. зона пухирчастого хряща

B. зона молодої кістки

C. зона стовпчастого хряща

D. зона незміненого хряща

 

14. При переломі діафізу трубчастої кістки відбувається її регенерація. За рахунок яких клітин окістя відбувається регенерація трубчастої кістки?

A. фібробласти

B. остеобласти

C. остеокласти

D. остеоцити

 

15. Вивчення секреторного циклу сальної залози встановило, що її клітини поступово заповнюються крапельками жиру, збільшуються в розмірах, а потім руйнуються з виділенням їх фрагментів у секрет. Як називається такий спосіб ?

 

A. мероприновий

B. мікроапокриновий

C. апокриновий

D. голокриновий

 

16. При субмікроскопічному дослідженні скелетного м’язового волокна виявлено систему вузьких трубочок, які є інвагінаціями плазмолеми, ідуть в поперечному напрямку і оточують міофібрили. Як називаються ці структури?

A. Міофібрили

B. Саркоплазматичні тубули

C. Термінальні цистерни

D. L-система

E. Т-система

 

17. Структурним елементом будови м’язової тканини мімічної мускулатури є міосимпласт. Яка це м’язова тканина?

A. Гладка

B. М’язово-епітеліальна

C. Поперечно-посмугована серцева.

D. Поперечно-посмугована скелетна

E. Вісцеральна

 

18. У хворого на гостру пневмонію в аналізі крові відзначається збільшення числа клітин, які мають бобовидне та паличковидне ядро, дрібні гранули, частина з яких фарбується базофільно, інша оксифільно. Як називається цей стан лейкоцитарної формули?

A. Зсування лейкоцитарної формули праворуч

B. ЛімфоцитозN = 54

C. Нейтрофільоз

D. Зсування лейкоцитарної формули ліворуч

E. Нейтроцитопенія

 

19. При вивченні мазка крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини?

A. Еозинофільні гранулоцити

B. Нейтрофільні гранулоцити

C. Базофільні гранулоцити

D. Лімфоцити

E. Еритроцити

 

20. Існують морфологічна та функціональна класифікації нейронів. Що покладено в основу морфологічної класифікації?

A. Особливості будови аксону

B. Особливості будови перикаріона

C. Особливості будови нервових закінчень

D. Кількість відростків

E. Особливості будови дендритівДоверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №5. Варіант №15| Серія №6. Варіант №17

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)