Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №5. Варіант №14

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається амніотичний міхурець. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

 

A. обмін речовин між організмом матері та плоду

B. кровотворну

C. утворення та ріст судин

D. продукцію навколоплідних вод

E. утворення первинних статевих клітин

 

2. До хірурга-косметолога звернувся юнак з приводу корекції форми вушної мушлі. Яка тканина є основою будови вушної мушлі?

 

A. Гіалінова хрящова тканина

B. Еластична хрящова тканина.

C. Волокниста хрящова тканина

D. Жирова тканина.

E. Сполучна тканина.

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на 17-ту добу розвитку. Тіло зародка починає відокремлюватися від поза зародкових частин шляхом утворення тулубових складок. Що утворюється із зародкової ентодерми?

 

A. амніотичний мішок

B. аллантоіс

C. жовтковий мішок

D. плацента

E. первинна кишка

 

4. Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин, наведених нижче, належить головна роль в цьому?

A. Еозинофілам

B. Тканинним базофілам

C. Фібробластам

D. Макрофагам

E. Плазмоцитам

 

5. На електронограмі сполучної тканини видно клітину овальної форми з добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі, який розташований біля ексцентрично розміщеного ядра. Гетерохроматин ядра має специфічній малюнок циферблату. Яка це клітина?

 

A. тканинний базофіли

B. макрофаг

C. фібробласт

D. плазмоцид

 

6. На гістологічному препараті нервової тканини, імпрегнованому нітратом срібла, видно мієлінові та безмієлінові нервові волокна . Який діаметр поперечного розрізу мають мієлінові волокна?

 

A. 1 – 50 мкм

B. 1 – 10 мкм

C. 1 – 20 мкм

D. 1 – 4 мкм

E. 1 – 2мкм

 

7. На гістологічому препараті трахеї в складі багаторядного війчастого епітелію видно невисокі клітини овальної чи трикутної форми. Своєю вершиною вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури мітозу. Яка функція цих клітин?

 

A. Продукують біологічно активні речовини

B. Є джерелом регенерації

C. Секретують слиз

D. Секретують сурфактант

E. Входять до складу мукоциліарного комплексу

 

8. Поверхня ротової порожнини вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Яка ознака в першу чергу дозволяє віднести його до багатошарового?

A. Лише нижній ряд клітин контактує з базальною мембраною

B. Всі клітини контактують з базальною мембраною

C. Всі клітини контактують між собою

D. Верхній ряд клітин контактує з базальною мембраною

E. Клітини не контактують з базальною мембраною

 

9. 48. На електронній мікрофотографії клітини представлені елементи цитоплазми, що переходять у зовнішню ядерну мембрану. Які структурні компоненти цитоплазми морфологічно зв'язані з зовнішньою мембраною нуклеолеми?

A. мікротрубочки

B. гранулярна ЕПС

C. лізосоми

D. пероксисоми

E. комплекс Гольджі

 

10. 18. В гістологічному препараті печінки аксолотля більшість клітин знаходиться в інтнрфазі. В них виявлена базофільна округла структура – ядро. Яку функцію виконує ядро в клітині?

A. синтезу та збереження ліпідів

B. збереження та реалізації генетичної інформації

C. синтез та збереження глікогену

D. синтезу та збереження АТФ

E. накопичення та збереження іонів кальцію

 

11. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка це структура ?

A. мікротрубочки

B. агранулярна ендоплазматична сітка

C. гранулярна

D. мікрофіламенти

E. комплекс Гольджі

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яку функцію виконує ця структура ?

A. синтез секреторних білків

B. внутрішньоклітинне травлення

C. синтез білків для потреб клітини

D. синтез АТФ

E. метаболізм вуглеводів і ліпідів

 

13. Під час прямого остеогенезу в мезенхімі формується остеогенний острівець. Які елементи обов’язково повинні врости в остеогенний острівець, щоб з нього развинулася кістка?

A. Еластичні волокна

B. Кровоносні судини

C. Лімфатичні судини

D. Нервові волокна

E. Ретикулярні волокна

 

14. При розвитку трубчастої кістки між діафізарним і епіфізарним центрами окостеніння утворюється метаепіфізарна пластинка. В якій зоні цієї пластинки відбуваються процеси дистрофії хондроцитів і розсмоктування хрящової тканини?

A. Зона пухирчастого хряща

B. Зона незміненого хряща

C. Зона незрілої кістки

D. Зона стовпчастого хряща

 

15. Субмікроскопічне дослідження еритроциту виявило, що біологічна мембрана, яка його оточує, контактує з шаром цитоплазми з великим вмістом мікротрубочок і мікрофіламентів. Як називається цей компонент ?

A. цитолема

B. надмембранний компонент

C. плазмолема

D. пальцеподiбнi

E. кортикальний шар

 

16. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

A. Скоротливих.

B. Провідних Пейсмекерних

C. Провідних волокон Пуркиньє

D. Провідних перехідних

E. Ендокринних

 

17. При ультрамікроскопічному дослідженні м’язового волокна встановлено, що міофібрили оточені системою мембранних сплющених цистерн і трубочок, які утворюють навколо них своєрідну манжетку. Яку функцію виконують ці структури?

A. Є місцем приєднання голівок міозину

B. Депонують іони кальцію

C. Генерують потенціал дії

D. Акумулюють енергію

E. Депонують глікоген

 

18. У дитини 6 років діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати?

 

A. Збільшення кількості лімфоцитів

B. Збільшення кількості моноцитів

C. Збільшення кількості еозинофілів

D. Збільшення кількості нейтрофілів

E. Зменшення кількості еозинофілів

 

19. При вивченні мазка крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментів) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі. Які це клітини?

A. Еритроцити

B. Еозинофільні гранулоцити

C. Базофільні гранулоцити

D. Лімфоцити

E. Нейтрофільні гранулоцити

 

20. У базальному шарі епідермісу методом імпрегнації азотно-кислим сріблом виявлена відростчата клітина, яка утворює синаптичні зв’язки з аферентним нервовим волокном. Яка це клітина?

A. Рогова лусочка

B. Меланоцит

C. Клітина Меркеля

D. Клітина Лангерганса

E. Базальний епідермоцит


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №5. Варіант №13| Серія №5. Варіант №15

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.061 сек.)