Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 9

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  4. Виберіть правильний варіант.
  5. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  6. Серія №1. Варіант №1

1. До якого стилю належить наведений нижче текст? Обґрунтуйте чому.

УКРІНБАНК

продовжує передплату акцій другого випуску.

 

ГАРАНТУЮТЬСЯ:

дивіденди в розмірі не менше 25 % річних;

стабільне зростання курсової вартості акції;

пільги при кредитуванні та обслуговуванні.

Номінальна вартість акцій 500 гривень.

Акції реалізуються за ринковим курсом.

Акції Укрінбанку — надійний прибуток та захист від інфляції.

Поспішайте!

Курс акцій невпинно зростає.

Наша адреса:

вул. Інститутська, 12а, Київ, 01001

Тел.: 291-54-78, 291-65-72

2. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого факуль­тету з таким порядком денним:

1. Про успішність та трудову дисципліну.

2. Про рекомендацію студентів для поїздки до США на стажування.

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Складіть із ними речення.

Дипломат — дипломант — дипломник, додержувати — додержуватися, згодний, згоден — згідний.

4. Поясніть значення поданих слів. Ремітент, статут, рекомендація, субсидія.

Варіант 10

1. У поданому тексті знайдіть приклади орфографічних, пунктуацій­них, лексичних та синтаксичних норм.

Стаття 2. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1) особи, які на момент набрання чинності цим Законом проживали в Україні, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які не є громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття громадянства України;

2) особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами Украї­ни або виїхали на законних підставах на постійне прожи­вання до іншої країни за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїз­ду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через п'ять років після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України (Закон України про громадянство).

2. Напишіть довідку про те, що ви навчаєтеся на III курсі... факуль­тету... університету й працюєте на 0,25 ставки лаборантом кафедри....

3. Запишіть прізвища українською мовою.

Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Ильяш, Зьявин, Йовенко, Крушельницкий, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Пидьяркив, Петрышин, Недилько, Басалаев, Арефьев, Воробьев, Горячев, Елкин, Крученых, Леонтьев, Мясоедов, Почтарев, Щавелев, Шмелев.

4. Поясніть значення поданих слів. Супермаркет, табель, статут, тариф, акт.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення | Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях | Доручення | Правопис часток | Написання частки не з різними частинами мови |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ| Варіант 13

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)