Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Доручення

Доручення— це письмове повідомлення, за яким юридична чи фізична особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видають на розпорядження майном, отриман­ня грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам (право на одержання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи і печатка установи, підприємства, яка засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

У офіційному дорученні обов'язково зазначають:

1) назву організації, яка його видає;

2) номер і дату видачі;

3) посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій вида­но доручення;

4) назву організації чи підприємства, від якого мають бути отримані матеріальні цінності;

5) перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

6) строк дії доручення;

7) зразок підпису особи, якій видано доручення;

8) назву документа, що посвідчує особу — отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);

9) підписи посадових осіб, які видали доручення;

10) печатку організації, що видала доручення.

Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальни­ми й загальними.

Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім'я та по батькові людини, якій доруча­ють щось одержати й де саме, та завіряють підписом праців­ника відділу кадрів або нотаріуса і круглою печаткою. Заві­ряється також підпис особи, на ім'я якої видано доручення.

Нотаріально завірені доручення можна передавати теле­графом. Телеграма-доручення складається з тексту доручен­ня, який може бути відповідно скорочений, та посвідчувального напису з підписом нотаріуса і печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса засвідчується органом зв'язку, який передає телеграму-доручення. Таке доручення має чинність оригіналу.

Зразки доручень:

ДОРУЧЕННЯ

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Слободянюк Оксані Володимирівні одержати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за березень 2004 р.

Доручення дійсне до 2 квітня 2004 р.

24 березня 2004 р. (підпис) П. П. Король

Підпис студента Короля П. П. Засвідчую:

Декан музично-педагогічного

факультету (підпис) С. І. Бондаренко

24 березня 2004 р.

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ, першого квітня

дві тисячі другого року.

Я, Піддубний Тарас Антонович, що проживає в м. Києві за адресою: вул. П. Сагайдачного, 3, кв. 18, цим доручен­ням уповноважую Петренко Марію Василівну, яка про­живає за тією самою адресою, розпоряджатися належ­ним мені грошовим вкладом у Печерському відділенні Ощадного банку № 4135 м. Києва на рахунку № А-1810.

Доручення видане без права передоручення і дійсне строком на три роки, тобто по перше квітня дві ти­сячі п'ятого року.

(Підпис)

01.04.2002 це доручення засвідчене мною, Дорошко К. К., секретарем держадміністрації Печерського району м. Києва.

Доручення підписане Піддубним Тарасом Антонови­чем у моїй присутності, особу його встановлено, діє­здатність перевірено.

Гербова печатка Зареєстровано

в реєстрі № 789/14

Сплачено державного збору ...

Секретар (підпис) К. К. Дорошко

ДОРУЧЕННЯ

Місто Київ, десятого липня

дві тисячі четвертого року

Я, Пономаренко Андрій Олексійович, що проживає в м. Києві за адресою: б-р Лесі Українки, 14, кв. 38, цим дорученням уповноважую свою доньку, Пономаренко Світлану Андріївну, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, З, кв. 19, керувати належним мені на підставі технічного паспорта АМ № 862021, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 5 грудня 1978 року, легковим автомобілем марки ВАЗ-2106, двигун № 630145, шасі № 0352266, державний номерний знак Г 5004 КН, зареєстрованим у РЕВ УДАІ УВС м. Києва 1998 року.

Доручення видане без права передоручення і дійсне строком на три роки, тобто до десятого липня дві ти­сячі сьомого року.

(Підпис)

Штамп установи Доручення дійсне

до 24 квітня 2004 р.

Національний педагогічний

університет

імені Михайла Драгоманова,

вул. Пирогова, 9, м. Київ

Рахунок № ...

у ... відділенні ... банку

ДОРУЧЕННЯ № 102

16 квітня 2004 р.

Видане водієві університету Кучеренку Іллі Володи­мировичу.

Паспорт: серія СО № 162504, виданий 24 червня 2000 р. відділом внутрішніх справ Шевченківського району м. Києва.

На отримання в книготорзі книг:

1. Орфографічний словник української мови — 1000 пр.

2. Російсько-український словник — 500 пр.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу — 400 пр. Наряд № 189 від 05.04.2004.

Зразок підпису Іллі Володимировича Кучеренка засвід­чуємо.

Печатка установи

Ректор НПУ

імені Михайла Драгоманова (підпис) В. П. Андрущенко

Головний бухгалтер (підпис) Д. І. Набока

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 284 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях | Договір | Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів | Розділові знаки у складносурядних реченнях | Розділові знаки у складнопідрядних реченнях | Увага! Культура мовлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях| Правопис часток

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)