Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

Читайте также:
  1. I. Понятие, происхождение и признаки государства.
  2. II. Знаки и надписи на пассажирских вагонах
  3. II. Признаки, ресурсы и функции власти.
  4. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
  5. Відокремлені обставини та розділові знаки при них
  6. Відокремлені означення та розділові знаки при них
  7. Відокремлені прикладки та розділові знаки при них

Складнопідряднимназивається речення, син­таксично нерівноправні предикативні частини якого (голов­на й підрядна) поєднуються між собою за допомогою спо­лучників підрядності та сполучних слів.

1. Підрядні частини речення завжди відокремлюються від головних комами: Таке це літо золоте, що забуваються жалі (Чубач); Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (Рил.); Людина, яка втрачає корінь, подібна до підточеного дерева (Цюпа).

2. Якщо підрядна частина стоїть після головної й по­єднується з нею складеними сполучниками підрядності тому що, через те що, завдяки тому що, незважаючи на те що, внаслідок того що, в міру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, то кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або в середині його, але тільки один раз. Пор.:

Вони наважились покину- Вони наважились покину­ти

ти небезпечне місце, незва- небезпечне місце незва­жаючи на те,

жаючи на те що Остапові що Остапові трудно було пускатися

трудно було пускатися в в далеку дорогу (Коц.).

далеку дорогу.

3. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником підрядності стоїть у препозиції (перед головною), то спо­лучник комою не розділяється: Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається (Л. Укр.).

4. Якщо підрядна частина з'єднується з головною складени­ми сполучниками в той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником: Несподівано почулися постріли, в той часяк його підрозділ проходив через населений пункт (3 газ.).

5. При збігу сполучних засобів у підрядних частинах (двох підрядних сполучників, підрядного сполучника і сполучного слова, сурядного й підрядного сполучників або сполучних слів) кома між ними ставиться тільки в тому випадку, якщо при опущенні другої підрядної частини складне речення не потребуватиме перебудови: Я з друзями прийшов у ті місця, Де ще стоять глибокі озерця, що, як дівчата, заглядають в очі (Мал.). Але: Голова йому видалась не­ймовірно важкою, бо колизахотів озирнутися, то йому було несила її повернути (Рибак).

6. Між значно поширеними підрядними реченнями, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою: Я люблю їхати на поле тоді, коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі ко­лоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяць­ковані волошками та червоними маківками (Н.-Лев.).

7. Для сильнішого інтонаційного виділення частин склад­нопідрядного речення між ними може ставитися тире: Щоб глибоко збагнути душу народу треба знати його літе­ратуру (Март.).

8. Якщо підрядна з'ясувальна частина відноситься до слова з головної частини, яке потребує роз'яснення, перед нею ставиться двокрапка: Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять: що в цей час збереш, з тим і зиму про­ведеш (Ткач.).

9. Якщо підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, про що йдеться у попередній, то перед головною частиною ставиться кома й тире: Хто сіє хліб, хто ставить дім, Хто створює поему, Той буде предком дорогим Народові своєму (Рил.).

Кома між частинами складнопідрядного речення не ста­виться, якщо:

а) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть сурядний сполучник: Ми не знали і колирозпочнеть­ся зустріч;

б) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть частка не: Хотілось би знати не що він сказав, а як він сказав]

в) підрядна частина складається з одного сполучного сло­ва: Він обіцяв прийти, але не сказав коли;

г) перед сполучниками як, ніби стоять слова майже, зовсім: Через місяць він став працювати майже як фахі­вець.

Кома не ставиться у суцільних висловах, близьких за значенням до іменної частини складеного присудка або обставини способу дії, а також у порівняннях фразеологічного типу: впав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, все йде як по маслу, свіжий як огірочок, зробити як слід, робіть як хочете, невідомо скільки, зробив скільки міг, зробили хто коли зміг, їли що було, сиділи де попа­ло, все одно який, байдуже хто і под.

 

Вправа 191. Скориставшися зразком, наведеним на с. 217, за­повніть бланк накладної на одержання підручників для школи.

 

Вправа 192. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників і префіксів.

1. Хіба не вірите, що скоро день засвіте, Що сонце наше вже (з)за обрію встає, Що хід його спинить ніщо не зможе (в)світі І цвіту нашого ніщо вже не уб'є (Олесь). 2. Лебеди­ний ключ (понадо)мною, Як парусами, крилами дзвенить (Рил.). 3. (З)ранку (до)вечора Кравчина (в)роботі (Довж.).4. (На)перекір вогню й залізу ми наступаєм (на)село (Сос). 5. Тільки вогонь горить (з)під гранітного обеліска Невідо­мого солдата, та ще тихо звучить музика (з)глибини землі, мов (з)велетенського органа (Цюпа). 6. (По)між небом і землею рухались два живі вогники (Стельм.). 7. Шле день (у)слід хмаркам патлатим Проміння сонця з верховин (Сос). 8. І ще довго потім було чуть музики та співи (між)вербами та по(між) хатами (Н.-Лев.). 9. Коли вже діти йшли (у)школу (По)між казкових сніжних див, Кремезний Якуб встав (з)за столу І ліжко гостю постелив (Рил.). 10. Безсмертні всі: цей виховав дитину, Той пісню написав, хоч і єдину, А той, що не зумів цього зробити, (Коло)дороги посадив ялину (Павл.). 11. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене (у)поля (край)села, І (в)дорогу далеку ти мене (на)зорі проводжала, І рушник вишиваний (на)щастя дала (Мал). 12. І верби, і тополі, І вітряки (на)полі, І долом геть собі село (Понад)водою простяглось (Шевч). 13. Я щаслива. Моя свобода завжди (при)мені (Кост.). 14. Соломія сиділа (не)подалік від Оксани (Цюпа). 15. (По)під лісом бездоріж­жям прямує чоловік (Стельм.).

Вправа 193.Користуючись російсько-українським словником, пе­рекладіть подані словосполучення українською мовою. Поясніть особ­ливості прийменникових конструкцій в обох мовах.

Тетрадь по украинскому языку, по отношению к кому, комиссия по составлению резолюции, я к вам по делу, во время беседы, в течение года, с помощью депутатов, учи­тель по профессии, работать по выходным дням, идти по берегу, по направленню к городу, по предложению, по истечении срока, родственник по матери, по поводу болезни, по ее зову, подарок ко дню рождения, обучать на родном языке, моему стыду, к вечеру, к вашему сведению, к началу года, с общего согласия, на худой конец, говорить на русском языке, быть к десяти часам, за наличные деньги, изо дня в день, готовиться к экзаменам, работа ему по силе, товарищ, по школе, прибегать к хитростям.

 

Вправа 194. Складіть речення з похідними прийменниками. Відповідно до, в міру, на шляху, у зв'язку з, за умови, з метою, незважаючи на, слідом за, в інтересах, в ім'я, у справі.

Вправа 195. Подані слова введіть у речення так, щоб в одному випадку вони вживалися як прийменники, а в іншому — як прислів­ники або іменники з прийменниками.

Збоку, попереду, зсередини, навпроти, поблизу, близько, внаслідок, навколо.

Вправа 196. Перепишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Поясніть їх уживання. Визначте типи складнопідрядних речень.

1. Змалку кохайтесь в освіті, Змалку розширюйте ум Бо доведеться у світі Всяких назнатися дум (Граб.). 2. Хто з пітьми вийшов у пітьму й кане бо коли сходить світло дня тьмяніють світила ночі (Галан). 3. Якщо восени рано нанесе снігу то і весна буде рання (Нар. календар). 4. Уже зоря золоторога Де полинами зацвіло Кладе на огненні пороги своє сивіюче крило (Сос). 5. Навколо нас радості райдужні кола... А серце питає коли це було? 6. Люблю я тих хто вміє дивуватись (3 те. В. Крищенка). 7. Якщо в листопаді з'являються комахи зима буде теплою (Нар. календар). 8. Коли вже народився ти поетом За все відповідай у цім житті. 9. Я тим уже боржник що українець зроду Бо доля, певне, в гуморі була Коли у посаг нам давала землю, й воду, І голубого неба в два крила (3 те. Б. Олійника.). 10. Вірно казав тут доповідач що як за ними піти то не минути нам невільницького життя (Гонч.). 11. Добре що зараз сіножаті тільки-но починаються і він обов'язково візьме до рук косу, пройде якусь ручку щоб відчути ні з чим не зрівнянну радість косаря який живе у ньому в крові (Цюпа).12. Мені, мабуть, не докучить нагадувати що хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього (Рил.). 13. Ніхто не має більшої любові як той хто душу покладе за друзів (Л. Укр.). 14. А де нема любові і страждання там не живе, не б'ється і життя (Олесь). 15. В колгоспі клопоту немало, Та додалась морока й ця: Три дні правління засіда­ло Гадало як зустріть співця (Біл.). 16. В материне відтале серце сіялись і сіялись Маркові слова як під новий рік сіється в хаті жито-пшениця і всяка пашниця (Стельм.).

Запитання і завдання для самоконтролю

1.Що таке накладна?

2. Які реквізити містить накладна?

3.Які особливості правопису прийменників?

4. Як відрізнити прийменники від однозвучних з ними повнознач­них слів?

5. Які розділові знаки ставляться у складнопідрядних реченнях?

6. Коли у складнопідрядних реченнях ставиться крапка з комою?

7. Коли у складнопідрядних реченнях ставиться тире?

8. Перекладіть українською мовою прийменникові конструкції діло­вого мовлення; запам'ятайте переклад прийменника по. При пе­рекладі користуйтесь «Російсько-українським словником ділово­го мовлення» (с. 249—293).

По закону, по приказу, по постановлению, по предложению, по приглашению, по требованию, по списку, по специальности, по непригодности, по настоянию, по несостоятельности, по поручению, по программе, по расценке, по небрежности, по недомыслию, по усмотрению, по вопросу, по делам, по долгу, по праздничным дням, по имеющимся сведениям, по истечении срока, по непредвиденным обстоятельствам, по обоюдному согласию, по причине.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 617 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Увага! Культура мовлення! | Особливості відмінювання іменників II відміни | Словосполученнями і вставленими компонентами | Оголошення | Правопис складних іменників | Розділові знаки при словах-реченнях | Договір | Правопис складних прикметників | Зв'язок числівників з іменниками | Запам'ятайте значення термінів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділові знаки у складносурядних реченнях| Увага! Культура мовлення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)