Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №1. Варіант №1

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.

Підсумковий модуль № 1


 

1. Процес дроблення зиготи ланцетника завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для ланцетника?

 

A. бластоциста

B. целобластула

C. амфібластула

D. дискобластули

E. морула

 

2. На гістологічному препараті тканини спостерігаються групи клітин овальної або полігональної форми розташовані в лакунах в оточенні міжклітинної речовини. Кровоносні судини не виявляються. Яка це тканина?

 

A. хрящова

B. жирова

C. кісткова

D. щільна сполучна

E. пухка сполучна

 

3. При мікроскопічному дослідженні зародка визначається плацента. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

 

A. продукцію навколоплідних вод

B. утворення та ріст судин

C. обмін речовин між організмом матері та плоду

D. кровотворну

E. утворення первинних статевих клітин

 

4. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлені численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

 

A. Базофіли

B. В–лімфоцити

C. Еозинофіли

D. Нейтрофіли

E. Т–лімфоцити

 

5. В процесі життя у людини може значно змінюватися вміст жирової тканини в різних частинах организму. Які ділянки жирової тканини резистентні до процесів лі полізу навіть за умов тривалого голодування?

 

A. ретроперитоніальна жирова тканина

B. прошарки жирової тканини в міокарді

C. жирова тканина брижі

D. на долонях і підошвах

E. підшкірна жирова клітковина тулуба

 

6. При вивченні гістологічного препарату студент побачив світло забарвлений осьовий циліндр і темну оболонку. Препарат забарвлений осмієвою кислотою. Який тип нервового волокна представляє препарат?

 

A. Мієлінове нервове волокно

B. Еферентне нервове волокно

C. Безмієлінове нервове волокно

D. Нервове волокно кабельного типу

E. Аферентне нервове волокно

 

7. Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

 

A. Пухка волокниста сполучна

B. Кісткова

C. Хрящова

D. Нервова

E. Епітеліальна

 

8. В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Які морфологічні структури не будуть у подальшому розвиватись у даного зародка?

 

A. Спланхнотом

B. Кісткова тканина

C. Соміти

D. Епідерміс

E. Нефротом

 

9. 56. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу, але за певних умов повертаються в цикл і відновлюють здатність до поділу. Які клітини до них належать?

 

A. нервові клітини

B. стовбурові клітини

C. хрящові клітини

D. клітини печінки

E. зрілі клітини крові

 

10. 29. Відомо, що нервові клітини виходять із клітинного циклу і знаходяться в G-0 періоді. До якого типу клітин вони належать?

 

A. малодиференційовані, які зберігають здатність до поділу

B. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

C. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу тимчасово

D. малодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

E. високодиференційовані, які втратили здатність до поділу назавжди

 

11. Коли клітина проходить етап диференціювання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізняють її від інших клітинних типів. Які органели з перелічених нижче не відносяться до органел загального призначення?

 

A. Пероксисоми, цитоцентр, мікротрубочки

B. Ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі, лізосоми

D. Міофібріли

E. Рибосоми, мітохондрії

 

12. На електронномікроскопічній фотографії тканинного макрофага можна побачити декілька різновидів лізосом. Яку функцію виконують вторинні лізосоми?

 

A. Містять неактивні ферменти

B. Забезпечують розщеплення етилового спирту

C. Накопичують нерозщеплені залишки

D. Містять активовані ферменти, які розщеплюють біополімери

E. Утілізують хімічно активний атомарний кисень

 

13. При розвитку трубчастої кістки між діафізарним і епіфізарним центрами окостеніння утворюється метаепіфізарна пластинка. В якій зоні цієї пластинки відбуваються процеси дистрофії хондроцитів і розсмоктування хрящової тканини?

 

A. Зона стовпчастого хряща

B. Зона незрілої кістки

C. Зона незміненого хряща

D. Зона пухирчастого хряща

 

14. На гістологічному препараті представлена тканина, яка складається з клітин серед яких є клітини без відростків, але містять по декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітин має багаточисельні цитоплазматичні вирости, через які відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена на гістологічному препараті?

 

A. м’язова тканина

B. кісткова тканина

C. нервова тканина

D. епітеліальна тканина

E. хрящова тканина

 

15. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. У результаті вона була частково зруйнована. Як називаються білки плазмолеми, які повністю пронизують біліпідний шар?

 

A. Структурні

B. Напівінтегральні

C. Периферичні

D. Інтегральні

 

16. До складу синусно-передсердного вузла входять невеликі клітини багатокутної форми з невеликою кількістю міофібрил. Саркоплазматична сітка розвинена слабко, Т-система відсутня, багато піноцитозних пухирців та кавеол. Які це клітини?

 

A. Шлуночкові кардіоміоцити

B. Кардіоміоцит пучка Гіса

C. Волокна Пуркіньє

D. Передсердні кардіоміоцити

E. Водії ритму

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Де розташовані тонкі міофіламенти саркомера?

 

A. В диску А і в диску І

B. В диску І і в частині диска А

C. В диску І

D. В диску А і в частині диска І

E. В диску А

 

18. За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками це встановлено?

 

A. За наявністю сателітів ядер у нейтрофілах

B. За наявністю специфічних гранул в еозинофілах

C. За кількістю еритроцитів

D. За явищем пойкілоцитозу

E. За наявністю мікроцитів і макроцитів

 

19. В препараті лімфатичного вузла виявляється клітина овальної форми, з ексцентрично розташованим ядром, конденсований хроматин якого має радіальну структуру. Цитоплазма різко базофільна, з перинуклеарною світлою зоною, містить добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку. Яка це клітина?

 

A. Ретикулярна

B. В-лімфобласт

C. Плазматична

D. Дендритна

E. Т-хелпер

 

20. На гістологічному препараті нервової тканини виявляються невеликі за розмірами, з короткими та дуже тонкими відростками клітини. Тіла їх мають багатокутну або овальну форму і оточують тіла нейронів та їх відростки. Що це за клітини?

 

A. Астроцити

B. Нейроцити

C. Мікрогліоцити

D. Епендимоцити

E. ОлігодендроцитиДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Экзокринная часть| Серія №4. Варіант №10

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.058 сек.)