Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №5. Варіант №15

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії диференціації зародкових листків. Яка тканина утворюється з проміжної мезодерми?

 

A. гладка м’язова тканина

B. епітелій нирок

C. посмугована м’язова тканина

D. сполучна тканина шкіри

E. епітелій шлунка

 

2. На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?

 

A. Хондроцити II типу.

B. Хондроцити III типу.

C. Прехондробласти.

D. Хондроцити I

E. Хондробласти.

 

3. В ембріоні людини на 2-3 ому тижні розвитку виявлено перші клітини крові. У якому матеріалі диференціюються ці клітини?

 

A. жовтковому мішку

B. зародковій ентодермі

C. дерматомах

D. мезодермі

E. зародковій ектодермі

 

4. В препараті сполучної тканини, забарвленому гематоксиліном-еозином, виявляється скупчення великих клітин, які щільно прилягають одна до одної. Скупчення розмежовані прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Вміст клітини не зафарбовується, ядро має сплощену форму, зміщене на периферію. Яка це тканина?

 

A. біла жирова тканина

B. ретикулярна тканина

C. бура жирова тканина

D. пігментна тканина.

E. слизова сполучна тканина

 

5. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантату. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

 

A. Макрофаги

B. Т-супресори

C. В-лімфоцити

D. Т-хелпери

E. Т-кілери

 

6. На поздовжньому розрізі мієлінового нервового волокна, обробленого осмієвою кислотою, на певній відстані одна від одної у темній мієліновій оболонці видно вузькі світлі лінії. Як вони називаються?

 

A. Мезаксон

B. Мієлінова оболонка

C. Базальна мембран

D. Цитоплазма нейролемоцита

E. Оболонка нейролемоцита

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв целонефродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

 

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Нефротом

D. Cпланхнотом

E. Кишкова ентодерма

 

8. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелію. Який гістогенетичний тип епітелію зазнав ушкодження?

 

A. Ангіодермальний

B. Епендимогліальний

C. Ентеродермальний

D. Целомічний

E. Епідермальний

 

9. .62. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються лізисом усієї клітини. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

 

A. каріопікноз

B. каріолізис

C. некроз

D. апоптоз

E. каріорексис

 

10. 36.На електронній мікрофотографії представлено фрагмент клітинної структури, що має дві мембрани. На одній мембрані розташовані рибосоми, а до другої прилягає фібрилярний шар. Фрагмент якої структури представлено?

 

A. гранулярна ЕПС

B. лізосома

C. мітохондрія

D. агранулярна ЕПС

E. ядро

 

11. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов'язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на періферії. Яку назву має ця структура?

 

A. Мітохондрії

B. Комплекс Гольджі

C. Гладка ендоплазматична сітка

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Лізосоми

 

12. При електронномікроскопічному дослідженні живих клітин була визначена здатність органел до переміщення в межах клітини. Яка з клітинних структур забезпечує рухливість клітинних органел?

A. Мікрофіламенти

B. Війки

C. Джутики

D. Мікротрубочки

E. Ценросома

 

13. Третій етап прямого остеогенезу полягає у звапнуванні міжклітинної речовини кісткової тканини. Які мінеральні солі, в першу чергу, необхідні для цього процесу?

A. Солі срібла

B. Солі кальцію

C. Солі магнію

D. Солі марганцю

E. Солі калію

 

14. У хворого 68 років на місці перелому стегнової кістки замість кісткової тканини утворилася хрящова. Який з факторів має найбільший вплив на такий перебіг регенерації ?

A. авітаміноз С

B. неправильне суміщення відломків

C. недостатнє кровопостачання в ділянці травми

D. похилий вік хворого

E. пізня діагностика перелому

 

15. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа+-К+-насос?

 

A. Гальмує вхід Cl- в клітину

B. Здійснює активний транспорт Nа+ та К+

C. Відкриває К+-канали

D. Викликає підвищення проникливості мембрани

E. Підвищує критичний рівень деполяризації

 

16. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

 

A. Ендокринних

B. Провідних волокон Пуркиньє

C. Скоротливих.

D. Провідних перехідних

E. Провідних Пейсмекерних

 

17. В гістологічному препараті, забарвленому гематоксиліном- еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?

A. Функціональне серцеве м’язове волокно

B. Скелетне м’язове волокно

C. Мієлінове нервове волокно

D. Колагенове волокно

E. Пучок гладких міозитів

 

18. У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки алергічної реакції. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

A. Еозинофіли

B. Нейтрофіли

C. Базофіли

D. Лімфоцити

E. Моноцити

 

19. При дослідженні лейкоцитарної формули у дитини 10 років з підозрою на гельмінтоз встановлене різке підвищення кількості лейкоцитів певного виду. Які це лейкоцити?

 

A. Лімфоцити

B. Базофіли

C. Еозинофіли

D. Нейтрофіли

E. Моноцити

 

20. У 1889 р. гістолог Нісль описав одну зі структур цитоплазми нейрона. Як він їх назвав?

A. Біла субстанція

B. Оксифільна субстанція

C. Чорна субстанція

D. Червона субстанція нема правильної відповідіДата добавления: 2015-07-08; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №5. Варіант №14| Серія №6. Варіант №16

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.082 сек.)