Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №6. Варіант №17

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При гістологічному дослідженні у нижньомедіальній ділянці соміту визначається зона руйнування. До порушення розвитку яких утворень це може призвести?

 

A. волокнистої сполучної тканини.

B. сечостатевої системи,

C. скелетних тканин,

D. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

E. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини,

 

2. На гістологічному препараті секційного матеріалу, забарвленого гематоксиліном та еозином, виявляються поодинокі клітини сплощеної форми, які розміщені ближче до поверхні та клітини овальної форми, що розміщуються в глибині тканини групами по 2 - 4 клітини. Міжклітинна речовина забарвлена в рожевофіолетовий колір. Волокна на препараті не визначаються. Яка це тканина?

 

A. Щільна волокниста сполучна

B. Хрящова еластична

C. Хрящова волокниста

D. Пухка волокниста сполучна

E. Хрящова гіалінова

 

3. Один із критичних періодів ембріогенезу людини - імплантація зародка в стінку матки впродовж 7-ої доби. Який вид гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

 

A. нейруляція

B. міграція

C. інвагінація

D. епіболія

E. деламінація

 

4. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлені численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

 

A. Еозинофіли

B. Нейтрофіли

C. Базофіли

D. В–лімфоцити

E. Т–лімфоцити

 

5. На гістологічному препараті лімфатичного вузла помітні відростчасті клітини, які забарвлюються оксифільно. До якої сполучної тканини належать ці клітини ?

 

A. Ретикулярної

B. Жирової

C. Щільної оформленої

D. Щільної неоформленої

E. Слизової

 

6. У процесі розвитку мієлінового нервового волокна утворюється мезаксон. Що він собою являє?

 

A. Подвійну складку епендимоцита

B. Подвійну складку нейролемоцита

C. Подвійну складку протоплазматичного астроцита

D. Подвійну складку клітини мікроглії

E. Подвійну складку плазмолеми волокнистого астроцита

 

7. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворого з виразковою хворобою спостерігається пошкодження спеціальних органел епітеліоцитів. Які органели зазнали ушкодження?

 

A. Тонофібрили

B. Міофібрили

C. Нейрофібрили

D. Стереоцилії

E. Миготливі війки

 

8. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку шкірного епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Ентодерма

B. Плакоди

C. Ектодерма

D. Гангліозна пластинка

E. Мезодерма

 

9. 54. Відомо, що існують високодиференційовані клітини, що виходять із клітинного циклу і назавжди втрачають здатність до поділу і живуть стільки, скільки живе весь організм. Які клітини до них належать?

A. напівстовбурові клітини

B. нервові клітини

C. стовбурові клітини

D. клітини печінки

E. хрящові клітини

 

10. 60. В результаті дії на клітини печінки ушкоджувальних чинників в багатьох клітинах спостерігається деструктивні зміни в цитоплазмі, що супроводжуються зморщуванням ядерного матеріалу та

утворенням однорідної щільної гіперхромної маси. Як називається явище, що спостерігається в ядрі?

A. каріолізис

B. каріорексис

C. апоптоз

D. каріопікноз

E. некроз

 

11. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

A. Мітохондрія

B. Пероксисома

C. Ендоплазматична сітка гранулярна

D. Ендоплазматична сітка гладка

E. Лізосома

 

12. Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

A. Рибосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

B. Лізосоми, агранулярна цитоплазматична сітка

C. Пероксисоми, агранулярна цитоплазматична сітка

D. Мітохондрії, гладка ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі, агранулярна ендоплазматична сітка

 

13. Між періостом та ендостом в кістковій тканині існує певна мікроциркуляція рідини і мінеральних речовин завдяки лакунарно-канальцевій системі кісткової тканини. Які клітини кісткової тканини сприяють процесам цієї системи?

A. Преостеобласти

B. Остеокласти

C. Остеобласти

D. Остеоцити

 

14. Гормон росту (соматотропний гормон) стимулює ріст кісток. Які клітини кісткової тканини, на вашу думку, мають рецептори до соматотропного гормону?

A. Остеокласти

B. Остеобласти

C. Преостеобласти

D. Остеоцити

 

15. При дії мікробних токсинів на клітини відбулося значне ушкодження глікокаліксу. Які основні хімічні компоненти входять до складу глікокаліксу плазмолеми?

A. Гліколіпіди і глікопротеїни

B. Гліколіпіди і білки

C. Ліпіди і олігосахариди

 

16. На мікропрепараті стінки серця розрізняють клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв”язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов”язана функція:

A. Регенераторна.

B. Ендокринна

C. Проведення імпульсу

D. Захисна

E. Скорочення серця

 

17. Структурно- функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Як видозмінюються взаємовідносини між товстими і тонкими міофіламентами саркомера при скороченні?

A. Нитки міозину вкорочуються

B. І нитки актину, і нитки міозину вкорочуються

C. Нитки актину відходять від ниток міозину

D. Нитки актину переміщуються між нитками міозину

E. Нитки актину вкорочуються

 

18. При введенні хворому білкового препарату збільшується кількість плазматичних клітин, які виробляють специфічні антитіла на даний антиген. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення кількості плазмоцитів?

A. Т-хелперів

B. Клітин-пам’яті

C. Т-кілерів

D. В-лімфоцитів

E. Т-супресорів

 

19. При дослідженні ультрамікроскопічної будови клітини крові в її цитоплазмі виявлені овальні гранули, які містять кристалоїд, занурений в аморфний матрикс. Які це клітини?

A. Базофіли

B. Еозинофіли

C. Моноцити

D. Лімфоцити

E. Нейтрофіли

 

20. При виснаженні нейроцита з його цитоплазми зникає базофільно субстанція. Як називається цей процес?

A. Тигроліз

B. Каріокінез

C. Нуклеолізис

D. Каріолізис


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №6. Варіант №16| Серія №6. Варіант №18

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.022 сек.)