Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №1. Варіант №2

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1

 


 

1. На препараті в каудальній частині зародкового диску – основної структури, яка бере участь у гаструляції – виникає область потовщення – первинна смужка. Що є причиною її виникнення?

 

A. іміграція

B. делямінація

C. інвагінація

D. епіболія

E. інволюція

 

2. У військовослужбовця при пораненні вогнепальною зброєю були пошкоджені хрящі гортані. Через деякий час відбулася їх регенерація. За рахунок діяльності яких клітин у першу чергу регенерували пошкоджені хрящі?

 

A. хондробластів

B. ходроцитів ІІ типу

C. ходроцитів І типу

D. ходроцитів Ш типу

 

3. Один із критичних періодів ембріогенезу людини - імплантація зародка в стінку матки впродовж 7-ої доби. Який вид гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

 

A. епіболія

B. нейруляція

C. міграція

D. деламінація

E. інвагінація

 

4. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлені численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов’язане збільшення кількості плазмоцитів?

 

A. Т–лімфоцити

B. Еозинофіли

C. В–лімфоцити

D. Нейтрофіли

E. Базофіли

 

5. Після поранення кінцівки у жінки виникла кровотеча, яка супроводжується повільним зсіданням крові (при нормальній кількості тромбоцитів у аналізі крови). Яка речовина пухкої сполучної тканини перешкоджає процесу зсідання крові? Якою клітиною вона виробляється?

 

A. гепарин, макрофаг

B. гепарин, плазмоцит

C. гістамин, тканинний базофіл

D. гепарин, тканинний базофіл

E. гепарин, фібробласт

 

6. У процесі розвитку нервового волокна утворюється мієлінова оболонка. Що вона собою уявляє?

 

A. Муфту товщиною 5 – 10 мкм

B. Муфту товщиною 0,3 – 15-20 мкм

C. Муфту товщиною 15 – 20 мкм

D. Муфту товщиною 10 – 40 мкм

E. Муфту товщиною 3 – 30 мкм

 

7. При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку багатошарового епітелію рогівки ока. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Мезодерма

B. Гангліозні пластинки

C. Ектодерма

D. Мезенхіма

E. Ентодерма

 

8. При досліджені біоптату шкіри хворого в гістологічному препараті видно нерозгалужену вивідну протоку, в яку впадає кілька кінцевих відділів у формі мішечків. Яка це залоза за будовою?

 

A. Проста розгалужена альвеолярна

B. Проста нерозгалужена трубчаста

C. Складна розгалужена альвеолярно-трубчаста

D. Складна розгалужена альвеолярна

E. Складна розгалужена трубчаста

 

9. 32. Під час поділу материнської клітини утворились дочірні клітини, які мають диплоїдний набір хромосом. Як називається такий механізм поділу?

 

A. амітоз

B. мітоз

C. ендомітоз

D. некроз

E. мейоз

 

10. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. хромосомні тільця

B. апоптозні тільця

C. нуклеосоми

D. ярерця

E. залишкові тільця

 

11. На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Які з вказаних пухирців можна віднести до фагосом?

 

A. Краплини секрету

B. Пухирці комплекса Гольджі

C. Піноцитозні пухирці

D. Пухирці,що відшнурувалися від канальців ендоплазматичної сітки

E. Лізосоми, які містять фагоцитований матеріал

 

12. При суправетальному дослідженні клітин печінки, зафарбований спеціальним барвником янусом зеленим, в їх цитоплазмі виявлені нитчасті і зернисті структури. Які це структури ?

 

A. перокисоми

B. комплекс Гольджі

C. мітохондрії

D. лізосоми

E. ендоплазматична сітка

 

13. На гістологічному препараті виявляється кісткова тканина, в якій осеїнові волокна розміщені невпорядковано, між ними розташовані клітини остеоцити. Яка це тканина?

 

A. пухка волокниста сполучна

B. пластинчаста кісткова

C. щільна волокниста сполучна неоформлена

D. грубоволокниста кісткова

E. щільна волокниста сполучна оформлена

 

14. Характерною особливістю кісткової тканини є виключно високий вміст в складі її міжклітинної речовини солей кальцію. Який вміст солей кальцію в кістковій тканині?

 

A. 50 – 60 %

B. 40 – 50 %

C. 75 – 80 %

D. 80 – 95 %

E. 60 – 70 %

 

15. При електронномікроскопічному дослідженні живих клітин була визначена здатність органел до переміщення в межах клітини. Яка з клітинних структур забезпечує рухливість клітинних органел?

 

A. Джутики

B. Мікротрубочки

C. Ценросома

D. Війки

E. Мікрофіламенти

 

16. В умовному експерименті зруйновані ділянки вісцеральних листків вентральної мезодерми, які прилягають до ендотеліальних трубок, сформованих в шийному відділі зародка на початку ІІІ тижня ембріонального розвитку. До порушення розвитку якої структури це приведе?

 

A. Ендокарду

B. Кровоносних судин

C. Травної трубки

D. Міокарду

E. Канальців нефрону

 

17. При гістологічному дослідженні міокарда виявлено елементи, які належать до провідної системи серця. Із яких структурних компонентів складається провідна система серця?

 

A. Атипових волокон м’язової тканини мезенхімного типу

B. Нервових волокон

C. Колагеновых волокон

D. Атипових м’язових волокон соматичного типу

E. Провідних серцевих міоцитів

 

18. У дитини проведено аналіз крові, в результаті якого виявлено сегментоядерних нейтрофілів – 25 %, базофілів – 0,2 %, еозинофілів – 2 %, лімфоцитів – 65 %. Якому віку дитини відповідають ці показники?

 

A. 14 років після народження

B. 5 років після народження

C. 1 день після народження

D. 5 днів після народження

E. 1 рік після народження

 

19. У дитини 6 років діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати?

 

A. Зменшення кількості еозинофілів

B. Збільшення кількості нейтрофілів

C. Збільшення кількості лімфоцитів

D. Збільшення кількості еозинофілів

E. Збільшення кількості моноцитів

 

20. На гістологічному препараті виявляються нервові клітини з одним відростком. Як називаються ці клітини?

 

A. Уніполярні

B. Мультиполярні

C. Псевдоуніполярні

D. Біполярні

 Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №7. Варіант №19| Серія №7. Варіант №20

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)