Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №6. Варіант №18

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. На гістологічному препараті видно зародок на стадії гістогенезу. Яка тканина утворюється з мезенхіми?

A. багатошаровий плоский епітелій

B. сполучна тканина

C. гладка м’язова тканина

D. одношаровий циліндричний епітелій

E. кров

 

2. Хрящові клітини, які розташовані в зоні зрілого хряща та утворюють ізогенні групи продукують білок колаген. Який тип колагену продукують ці хондроцити?

 

A. ІУ типу

B. У типу

C. Ш типу

D. І типу

E. ІІ типу

 

3. У зародковому матеріалі, направленому на морфологічне дослідження, визначається зародок на стадії дроблення. Вкажіть термін завершення даної стадії ембріогенезу.

 

A. 4 доба,

B. 3 доба.

C. 5 доба,

D. 5-5,5 доби,

E. 5-7 доби,

 

4. Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

 

A. Лімфатичних судин

B. Нервових елементів

C. Судин мікроциркуляторного русла

D. Міжклітинної речовини

E. Паренхіматозних елементів органу

 

5. Для формування сполучної тканини – зв’язування клітин з їх мікро оточенням продукується фібрілярний глікопротеїн позаклітинного матриксу – фібронектин. Які клітини сполучної тканини його продукують?

A. макрофаг

B. фібробласт

C. тканинний базофіли

D. плазмоцид

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, яке утворене терміналями аксону і плазмолемою міосимпласту. Яке це закінчення?

 

A. Невільне

B. Вільне

C. Капсульовано

D. Аксом’язовий синапс

E. Некапсульоване

 

7. На гістологічому препараті трахеї в складі багаторядного війчастого епітелію видно невисокі клітини овальної чи трикутної форми. Своєю вершиною вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури мітозу. Яка функція цих клітин?

 

A. Секретують сурфактант

B. Секретують слиз

C. Входять до складу мукоциліарного комплексу

D. Є джерелом регенерації

E. Продукують біологічно активні речовини

 

8. Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни з боку епітелію. Який епітелій зазнав змін?

 

A. Одношаровий багаторядний

B. Багатошаровий циліндричний

C. Багатошаровий плоский

D. Багатошаровий кубічний

E. Одношаровий плоский

 

9. 6. Більшість клітин печінки гепатоцитів перебуває у періоді Gо. .Яка з морфологічних ознак ядра характерна для цих клітин?

 

A. відсутнє ядерце

B. видно хромосоми

C. переважає еухроматин

D. переважає гетерохроматин

E. відсутня каріолема

 

10. 64. В біоптаті жовтого тіла яєчника жінки спостерігаються клітини, від яких відокремлюються великі фрагменти цитоплазми, що містять “мікроядра” – частини ядра, оточені оболонкою. Як назіваються ці відокремлені структури?

 

A. хромосомні тільця

B. апоптозні тільця

C. залишкові тільця

D. нуклеосоми

E. ярерця

 

11. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов'язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на періферії. Яку назву має ця структура?

A. Мітохондрії

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Лізосоми

 

12. При субмікроскопічному дослідженні клітини в її цитоплазмі виявлена структура, яка складається із замкненої сукупності канальців, мішечків та цистерн, утворених суцільною біомембраною. Яка функція не характерна для цієї структури ?

A. метаболізм вуглеводів

B. детоксикація шкідливих хімічних сполук

C. синтез білків

D. метаболізм ліпідів

E. депонування іони кальцію

 

13. Характерною особливістю кісткової тканини є виключно високий вміст в складі її міжклітинної речовини солей кальцію. Який вміст солей кальцію в кістковій тканині?

A. 40 – 50 %

B. 75 – 80 %

C. 60 – 70 %

D. 50 – 60 %

E. 80 – 95 %

 

14. Під час прямого остеогенезу в мезенхімі формується остеогенний острівець. Які елементи обов’язково повинні врости в остеогенний острівець, щоб з нього развинулася кістка?

A. Лімфатичні судини

B. Еластичні волокна

C. Ретикулярні волокна

D. Нервові волокна

E. Кровоносні судини

 

15. Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

A. Здійснюють взаєморозпізнавання клітин та взаємодію з мікрооточенням

B. Забезпечують локомоторні функції

C. Здійснюють переміщення білків плазмолеми

D. Забезпечують цитоскелетні функції

E. Зумовлюють лабільність плазмолеми, взіємодію з мікрооточенням

 

16. На мікропреператі серця розрізняємо великі округлі клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кільність міофібрил по периферії і включення глікогену. Ядро розташоване ексцентрично. Ці клітини належать до:

A. Провідних Пейсмекерних

B. Скоротливих.

C. Провідних перехідних

D. Провідних волокон Пуркиньє

E. Ендокринних

 

17. Структурно-функціональною одиницею міофібрили скелетної м’язової тканини є саркомер. Що входить до складу саркомера?

A. Половина диска А, диск І і ще одна половина диска А

B. Половина диска І, диск А і ще одна половина диска І

C. Диск А і половина диска І

D. Диск А і диск І

 

18. В експeрименті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникність судин, що виявилось у формі набряку периваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові зазнавали стимуляції?

A. Еозинофіли

B. Еритроцити

C. Базофіли

D. Тромбоцити

E. Лімфоцити

 

19. Хвора, за професією медсестра, скаржиться на те, що після чергування в лікарні, коли їй потрібно робити хворим ін’єкції стрептоміцину, посилюється свербіння шкіри рук та з’являються пухирці, заповнені рідиною. Під час відпустки ознаки захворювання зникають. Підвищення кількості яких клітин може бути виявлено при дослідженні крові?

A. Нейтрофільних лейкоцитів

B. Базофільних лейкоцитів

C. Моноцитів

D. Лімфоцитів

E. Еозинофільних лейкоцитів

 

20. В умовному експерименті у зародка кролика була зруйнована нервова пластинка. Які клітини нервової тканини будуть при цьому розвиватись?

A. Олігодендроцити

B. Мікрогліоцити

C. Епендимоцити


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №4. Варіант №10 | Серія №4. Варіант №12 | Серія №5. Варіант №13 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №6. Варіант №17| Серія №7. Варіант №19

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)