Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Серія №4. Варіант №12

Читайте также:
  1. II варіант.
  2. Варіант 13
  3. Варіант 9
  4. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
  5. Виберіть правильний варіант.
  6. Гіпертензивний варіант гострого панкреатиту розвивається в результаті підвищення тиску панкреатичного соку в протоках підшлункової залози.
  7. Серія №1. Варіант №1
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 


1. При гістологічному дослідженні визначається зародок на стадії диференціації зародкових листків. Порушені процеси диференціації зовнішнього листка. До аномалій розвитку яких структур це може призвести?

 

A. епітелію нирок,

B. скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини

C. епітелію шкірних покривів.

D. сполучної тканини шкіри (дерми),

E. серцевої поперечно-посмугованої м'язової тканини,

 

 

2. В глибоких зонах зрілого гіалінового хряща до складу ізогенних груп входять клітини з низьким ядерно-цитоплазматичним співвідношенням та добре розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Вони зберігають здатність до секреції білка, але в них знижений синтез глікозамінгліканів. Назвіть ці клітини.

 

A. хондроцити III типу

B. прехондробласти

C. хондробласти

D. хондроцити ІІ типу

E. хондроцити І типу

 

3. На гістологічному препараті видно зародок людини на стадії нейруляції. Що утворюється під час нейруляції?

 

A. хорда

B. ентодерма

C. нервова трубка

D. ектодерма

E. мезодерма

 

4. Відбулося стиснення пуповини плода, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур сприяли цьому в першу чергу:

 

A. Залишок жовткового стебельця

B. Оболонка артерій

C. Оболонка вени

D. Залишок алантоїса

E. Слизова сполучна тканина

 

5. В процесі життя у людини може значно змінюватися вміст жирової тканини в різних частинах организму. Які ділянки жирової тканини резистентні до процесів лі полізу навіть за умов тривалого голодування?

 

A. жирова тканина брижі

B. ретроперитоніальна жирова тканина

C. підшкірна жирова клітковина тулуба

D. прошарки жирової тканини в міокарді

E. на долонях і підошвах

 

6. На гістологічному препараті виявляється чутливе нервове закінчення, яке оточене нейролемоцитами і допоміжними елементами сполучнотканинного походження. Яке це закінчення?

 

A. Некапсульоване

B. Нервово-сухожильне волокно

C. Вільне

D. Невільне

E. Капсульовано

 

7. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку ниркового епітелію. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

 

A. Ектодерма

B. Ентодерма

C. Мезодерма

D. Плакоди

E. Мезенхіма

 

8. До лікаря звернувся хворий із скаргами на біль в грудній порожнині при диханні. Після обстеження були виявлені зміни з боку епітелію плеври. Який епітелій зазнав змін?

 

A. Одношаровий плоский

B. Одношаровий циліндричний каймистий

C. Одношаровий кубічний

D. Одношаровий циліндричний війчастий

E. Одношаровий циліндричний залозистий

 

9. 17. В єксперименті з допомогою гістохімічних методів дослідження були виявлені клітини в яких відзначався високий рівень синтезу РНК та білку тубуліну. В якій фазі клітинного циклуперебувають вказані клітини?

 

A. в постсинтетичному періоді

B. в пресинтетичному періоді

C. в синтетичному періоді

D. під час мітозу

E. в фазі G-0

 

10. 42. Гістохімічні дослідження генетичного матеріалу інтерфазної та мітотичної клітин показали аналогічні результати. Які хімічні сполуки входять до складу хромосом та хроматину?

 

A. ДНК з кислими білками та вуглеводами

B. ДНК з гістонами та негістонними білками,РНК

C. РНК з гістонами та негістонними білками

D. ДНК з гістонами та вуглеводами

E. ДНК з гістонами та ліпідами

 

11. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

 

A. Ендоплазматична сітка гладка

B. Лізосома

C. Мітохондрія

D. Ендоплазматична сітка гранулярна

E. Пероксисома

 

12. У цитоплазмі клітини містяться мембранні пухирці сферичної форми заповнені ферментами, серед яких маркерним є каталаза. Яка це структура ?

 

A. перексисома

B. рибосома

C. комплексГольджі

D. мітохондрія

E. лізосома

 

13. Нульовий потенціал – відсутність навантаження на кісткову тканину (тривала імобілізація, стан невагомості) обумовлює посилене розсмоктування кісток. Функція яких клітин активізується за даних умов?

 

A. Остеоцитів

B. Преостеобластів

C. Остеобластів

D. Остеокластів

 

14. При клінічному обстеженні дитини 3 років з’ясувалось, що в неї порушений процес кальцифікації кісток. Який вітамін необхідний у першу чергу для засвоєння кальцію організмом ?

 

A. вітамін D2

B. вітаміни групи В

C. вітамін С

D. вітамін Е

E. вітамін А

 

15. Яку назву має процес синтезу АТФ, який відбувається узгоджено з реакціями окислення за участю системи дихальних ферментів мітохондрій?

 

A. Фотосинтетичне фосфорилювання

B. Окислювальне фосфорилювання

C. Cубстратне фосфорилювання

D. Відновне фосфорилювання

E. Вільне окислення

 

16. В умовному експерименті зруйновані ділянки вісцеральних листків вентральної мезодерми, які прилягають до ендотеліальних трубок, сформованих в шийному відділі зародка на початку ІІІ тижня ембріонального розвитку. Утворення якої м’язової тканини при цьому порушиться?

 

A. Скелетної

B. Гладкої внутрішніх органів

C. М’язів райдужної оболонки

D. Серцевої

E. Міоєпітеліальних клітин

 

17. При утворенні м”язової тканини в ембріогенезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?

 

A. М”язової тканини райдужки ока

B. М”язової тканини внутрішніх органів.

C. Серцевої м”язової тканини

D. М”язової тканини слинних залоз

E. Скелетної м”язової тканини

 

18. Чоловікові 30 років було проведено вивчення стану периферичної крові. Які показники формули крові цього пацієнта виходили за межі норми та вказували на можливу появу патологічного процесу?

 

A. Паличкоядерні нейтрофіли –15 %

B. Нейтрофіли – 60 %

C. Моноцити – 5 %

D. Базофіли – 0,5%

E. Еозинофіли – 4 %

 

19. При дослідженні мазка крові хворого 47 років виявлені клітини діаметром біля 11 мкм, які складають 1% від загального числа лейкоцитів. Ядра цих клітин мають бобоподібну чи сегментовану форму, бідні на гетерохроматин та маскуються за метахроматично пофарбованими гранулами в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

 

A. Лімфоцити

B. Базофіли

C. Нейтрофіли

D. Еозинофіли

E. Моноцити

 

20. Одні з клітин епідермісу шкіри мають нейральне походження, бо розвиваються з нервового гребеня. Які це клітини?

 

A. Клітини остистого шару

B. Базальні епідермоцити

C. Кератиноцити

D. Епідермальні макрофаги

E. Меланоцити


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 104 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Серія №1. Варіант №1 | Серія №5. Варіант №14 | Серія №5. Варіант №15 | Серія №6. Варіант №16 | Серія №6. Варіант №17 | Серія №6. Варіант №18 | Серія №7. Варіант №19 | Серія №1. Варіант №2 | Серія №7. Варіант №20 | Серія №7. Варіант №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Серія №4. Варіант №10| Серія №5. Варіант №13

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)